Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Dama Orderu Orła Białego
Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat

Irena Sendlerowa -  Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

27 lutego 2018 roku członkowie Stowarzyszenie Polaków „Aster” oraz zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz miasta oraz rejonu, spotkali się na wieczorze tematycznym, aby uczcić pamięć Ireny Sendler, polskiej bohaterki II wojny światowej oraz poznać losy nieżyńskiego bohatera, ojca z kościoła świętych Piotra i Pawła – Piotra Baranowskiego.

Tragiczną biografię księdza przybliżył Wiktor Jemelianow. Piotr Baranowski, z pochodzenia Polak, w trudnych czasach represji i terroru (w latach 20-30-tych. XX wieku) pomagał wielu nieżyńskim Żydom ratując ich przed śmiercią. Za swoją działalność został zesłany do sowieckiego obozu, gdzie mimo trudnych warunków i licznych represji nigdy nie utraciła stabilność duchowej i wiary.

Sylwetkę oraz losy Ireny Sendlerowej zaprezentowała studentka Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Gogola Wiktoria Szutko. Studentka przypomniała, że rok 2018 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Ireny Sendlerowej. 

Dokładniej losy tej niezwykłej kobiety, zebrani goście mogli poznać, oglądając film pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej” w reżyserii Johna Kenta Harrisona.

Irena Sendler przed wojną była pracownicą opieki społecznej, więc również w czasie wojny czuła naturalną potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie. Gdy Niemcy stworzyli w Warszawie getto, Irena Sendler nie mogła patrzeć obojętnie na cierpienie zamkniętych w nim Żydów. Ponieważ do getta miała wstęp tylko służba medyczna, Irena przebierała się za pielęgniarkę i wraz z towarzyszami nosiła do getta jedzenie, leki i pieniądze.


Uczestnicy wieczoru tematycznego poświęconego Irenie Sendlerowej w nowym (nieogrzewanym jeszcze) pomieszczeniu Stowarzyszenia Polaków „Aster”

W 1942 roku nawiązała współpracę z Żegotą (Radą Pomocy Żydom), a po decyzji o likwidacji getta, rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję ratowania dzieci. Uratowała ich ok. 2500. Wyprowadzane z getta, były umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Przygotowywano im fałszywe dokumenty i wspomagano materialnie. Kiedy Irena Sendler została aresztowana przez gestapo w 1943 roku, pomimo tortur, nie wyjawiła żadnej ważnej dla Niemców informacji. Została skazana na śmierć, jednak dzięki staraniom przyjaciół i wysokiemu okupowi, zdołała zbiec. Do końca wojny Sendlerowa ukrywała się pod fałszywym nazwiskiem. Po wojnie otrzymała od narodu żydowskiego zaszczytne miano Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

Po oficjalnej części spotkania odbyła się interesująca dyskusja na temat uchwalonej niedawno w Polsce ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, przytoczono list Marszałka Senatu RP, który odwołuje się do Polaków i polskich organizacji za granicą.

Przewodniczący Nieżyńskiej Rady Powiatu Oleg Buzun odnotował potrzebę koordynacji i harmonizacji stosunków dyplomatycznych między Ukrainą i Polską oraz potrzebę podejmowanie właściwych decyzji politycznych, z których skorzystają oba nasze państwa.

Ołeksandr Gadzinski podkreślił, że konieczne jest tworzenie ukraińskich filmów, prezentowanie książek, które pokazywałyby pozytywne ukraińskie wartości i idee narodowe. Podkreślił, że warto wziąć przykład z Polski, która już rozpoczęła owocną działalność w tym kierunku. Podjęto decyzję o intensyfikacji działań kulturalnych, edukacyjnych i naukowych

Stowarzyszenia we współpracy z miastem i rejonem, będą harmonizować i poprawiać stosunki polsko-ukraińskie zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

L. EJMA, M. NAKONECZNA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України