Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Konkurs recytatorski
Polska poezja patriotyczna


Najmłodsi laureaci Konkursu poezji patriotycznej

W gościnnych progach Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im W. Hetmana 24 kwietnia odbyły się II eliminacje Konkursu Recytatorskiego, poświęconego 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, podczas których zabrzmiały najpiękniejsze wiersze patriotyczne znanych polskich poetów. Impreza zorganizowana została przez Związek Polaków na Ukrainie, Polską Szkołę Sobotnią w Kijowie i Kijowską Młodzieżową Asocjację „Młodzi i Kreatywni”.

Jury w składzie - attaché Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Iga Kaca i prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz – pracy miało co niemiara, ale z wielkim zadowoleniem przesłuchiwało recytatorów podzielonych na cztery kategorie wiekowe, którzy zwyciężyli w I turze eliminacji. Od kategorii od pierwszej do trzeciej uczestniczyli uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej, zaś w czwartej – studenci KNUE, którzy uczą się języka polskiego.


Jurorzy - attaché WK Iga Kaca i prezes ZPU Antoni Stefanowicz i niżej podpisana z dużą satysfakcją przesłuchiwali recytatorów

Wyznaczenie laureatów spośród tak wielu uczestników konkursu  było  sprawą niełatwą, szczególnie przy ocenie najstarszej grupy wiekowej, gdzie poziom recytatorów był bardzo wysoki. Przy ocenie recytatorów Jurorzy, przede wszystkim, brali pod uwagę dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów i możliwości wykonawcze recytatorów, technikę i wyrazistość wymowy oraz siłę wyrazu artystycznego.


Inscenizację legendy o Lechu, Czechu i Rusie znakomicie przedstawiła młodzież Kijowskiej Asocjacji „Młodzi i Kreatywni”

Zwycięzcami w czterech kategoriach wiekowych zostali: I kategoria (najmłodsi) – Małgorzata Kogutnicka; II kategoria – 1 miejsce podzielili Maksym Żadan i Barbara Hontar; III kategoria – Ulana Zelenko; IV kategoria - 1 miejsce też zostało podzielone między Karoliną-Mileną Jermak i Ireną Laszecko.

W prezentacji o historii Polski 1 miejsce przyznano Annie Sawczuk. Wyróżnienie otrzymali też artyści z Asocjacji „Młodzi i Kreatywni” przedstawiając inscenizację legendy o Lechu, Czechu i Rusie.


Organizatorzy Konkursu: Larysa Bułanowa, Lesia Jermak, Larysa Kozłowska
 

Wszyscy deklamatorzy, od małego do wielkiego, otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy będą uczestniczyć w finale konkursu „Kresy”, organizatorem którego od wielu lat jest Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie.

Na szczególną pochwałę zasługuje przyjazna atmosfera, jaką stworzyli organizatorzy i gospodarze przedsięwzięcia: Lesia Jermak, Larysa Bułanowa, Larysa Bondarczuk, Larysa Kozłowska (kierownik Katedry Języka Ukraińskiego i literatury KNUE).


Ważnym elementem recytacji była wyrazistość dykcji oraz siła wyrazu artystycznego

Z roku na rok wykonawcy są naprawdę coraz lepsi, coraz to precyzyjniej i coraz piękniej prezentują wybrane przez siebie utwory. Poezja interpretowana w ich wykonaniu pięknym językiem, jest po prostu wzruszająca i wspaniała. Myślę, więc że takie konkursy recytatorskie są niezwykle korzystne i dla młodzieży, i dla dorosłych.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України