Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Micwa znaczy „dobry uczynek”
Spotkanie nieobojętnych do historii


Na widowni - wdzięczne słuchaczki i współtwórczynie wieczoru – solistki zespołu Polskiej Piosenki ”Biała Cerkiew”

W ramach programu obchodów 100-cia Niepodległości Polski, z inicjatywy wiceprezesa ZPU, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi Heleny Chomenko, 19 kwietnia w szkole „Micwa-613” zorganizowano wieczór pod dewizą „Spotkanie z historią”, poświęcony Polce dla której ratowanie od zagłady upokarzanych Żydów stało się głównym celem życia - Irenie Sendlerowej.

Przed rozpoczęciem spotkania Tetiana Kyryszun, z-ca dyrektora Kompleksu Edukacyjnego "Micwa-613", zapoznała przybyłych gości z historią, działalnością i warunkami nauczania w tej niezwykle ważnej dla żydowskiej społeczności miasta instytucji oświatowej, gdzie oprócz powszechnego programu nauczania przedmiotów uczniowie (niemal od wieku niemowlęcego – w żłobku) poznają głębiej tradycje, język i literaturę narodu żydowskiego.


Goście imprezy podczas zwiedzania Kompleksu Edukacyjnego "Micwa-613". Na zdjęciu Helena Chomenko - prezes
Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Białej Cerkwi, Tetjana Kyryszun – z-ca dyrektora szkoły, Antoni Stefanowicz – prezes ZPU, Helena Sedyk -prezes Stowarzyszenia „Bez granic” w Bojarce, ojciec Marek Rudź, Marek Olczak - nauczyciel jęz. polskiego, Stanisław Panteluk – red. „DK”, Iga Kaca - kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie WK w Kijowie

Następnie Pani dyrektor Natela Andriuszczenko otwierając imprezę serdecznie powitała rodziców, przyjaciół, znajomych, nauczycieli i uczniów szkoły "Micwa-613",  gości z Białocerkiewskiej Polskiej Szkoły Sobotniej, jak też przedstawicieli Miejskiego Stowarzyszenia Niemców „Wiedergeburt”. Miejski Departament Kultury przestawiała Aleksandra Jacko.


„Stary Żyd mnie zapytał koło Jaffskiej Bramy: /– Ogród Saski jest jeszcze? Ciągle taki samy?” … pierwszorzędnie zadeklamował wiersz A. Słomińskiego „Rozmowa z rodakiem” uczeń Polskiej Szkoły Sobotniej
w Białej Cerkwi Rusłan Skowroński

Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie Iga Kaca, dziękując wszystkim za przybycie na tak znamienny wieczór zaznaczyła: „Spotykamy się tu w miesiącu kwietniu, w wyjątkowy czas, wyjątkowo smutnych rocznic z historii odrodzonej 100 lat temu Polski, w tym 75. rocznicy bohaterskiego, pierwszego w okupowanej Europie, Powstania w Getcie Warszawskim”.


„Mama pod gruzami, tato w Majdanku” – o bestialstwach czynionych w tamtych czasach opowiadał i na pytania odpowiadał nauczyciel Szkoły Sobotniej Marek Olczak

„Ciężko dziś wspominać te tragiczne dzieje, ale zaproszony właśnie do szkoły żydowskiej czuję się tak, jakbym był zaproszony przez swego starszego brata, gdyż Żydzi i Polacy to bracia, którzy wiekami żyli, tworzyli i współpracowali razem i warto przypomnieć, że wielu wspaniałych przedstawicieli kultury polskiej miało żydowskie korzenie” – konstatował gość wieczoru - ojciec Marek Rudź, proboszcz parafian w Rokitnym i Stawiszczu.

Prezentację zatytułowaną „O życiu Ireny Sendlerowej”, w trakcie której wyświetlono dwa filmy poświęcone bohaterce wieczoru, poprowadziła sama inicjatorka projektu – Helena Chomenko.


Na pamiątkę spotkania jego inicjatorka Helena Chomenko wręcza album o Polsce dyrektor Kompleksu Edukacyjnego "Micwa-613" Nateli Andriuszczenko

Ilustrując przezroczami przedstawiła ona zebranym niełatwy i niezwykle szlachetny szlak życiowy Ireny Sendlerowej (o której pisaliśmy już niejednokrotnie) choć, oczywiście każda z kolejnych prelekcji, otwiera coraz to nowe i nowe ciekawe momenty świadczące o jej postępowaniu. Na bardziej szczegółowe pytania zebranych odpowiadał nauczyciel jęz. polskiego z ramienia ORPEG - Marek Olczak.

Wieczór uświetnili patriotycznymi kompozycjami artystycznie uzdolnieni członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej, mistrzowie słowa i pieśni.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України