Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
V ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY
„Łączy nas Niepodległa”


„Dzięki waszemu wsparciu zbudujemy Polskę taką, która jest Polską waszych i naszych marzeń; silną, sprawnie działającą, bezpieczną, liczącą się w świecie” – powiedział prezydent Andrzej Duda do przedstawicieli Polonii Świata

W dniach 20-23 września w Warszawie miał miejsce V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który, ze względu na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, nosił specjalny charakter i specyficzny wymiar. Organizatorom Zjazdu zależało na tym, aby to spotkanie Polaków z całego świata stało się znaczącym punktem w narodowych obchodach, jednoczących w obliczu wielkiego święta cały rozproszony po świecie naród.

W te dni, mieszkańcy Warszawy mogli obserwować ogromną liczbę autobusów w towarzystwie eskorty policyjnej, przemieszczających się po centrum miasta. I nic w tym dziwnego, gdyż uczestniczyło w tym wielkim wydarzeniu ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata. Ukrainę reprezentowała spora delegacja przedstawicieli Związku Polaków Ukrainy na czele z prezesem Antonim Stefanowiczem oraz Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie na czele z prezes Emilią Chmielową. Brali oni udział w siedmiu forach tematycznych: w Forum Organizacji Polonijnych poświęconym współpracy instytucjonalnej między Polonią i krajem, Światowym Forum Kultury Polonijnej, które zgromadziło artystów, twórców i działaczy kulturalnych w kraju i na obczyźnie, Forum Nauki Polskiej poza Granicami, Światowym Forum Edukacji Polonijnej, Światowym Forum Sportu i Turystyki, Światowym Forum Duszpasterstwa Polonijnego oraz Światowym Forum Mediów Polonijnych. Z każdego z tych niezwykle ważnych spotkań sporządzono szerokie sprawozdania zawierające opinie dyskutantów, ale też wnioski i postulaty. Z ważniejszych wymienić należy, m.in. wniosek o wybieranie w przyszłości do Senatu RP, także przedstawicieli Polonii i Polaków za Granicą, w liczbie 5 senatorów.


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwrócił się do uczestników Zjazdu słowami: „Witam w domu. Polonia i Polacy za granicą współtworzą polską tożsamość. Bez was my, tu w kraju, nie bylibyśmy sobą”

Organizatorzy Zjazdu, głównie Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, dołożyli wszelkich starań, aby te cztery dni należycie wypełnione zostały pracą, ale i towarzyskim obcowaniem i  intelektualną rozrywką. Wszystkie spotkania odbywały się w jednym miejscu, w gmachu Parlamentu, tutaj też miała miejsce sfera gastronomiczna; hotele również były w pobliżu, a uczestników przewożono luksusowymi autokarami.


Mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie była koncelebrowaną przez abp. metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy rozpoczął się mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie koncelebrowaną przez abp. metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, a w ostatni dzień została odprawiona msza święta w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej w intencji Polonii i Polaków za Granicą i 40. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Inauguracja Zjazdu nastąpiła w Sali Plenarnej Sejmu RP, gdzie gości przywitał marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński słowami: „Jesteśmy narodem, którego 1/3 obywateli mieszka poza granicami Polski. Dziś polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedlani. Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego Narodu”.


Prezydent dziękował Polonii za „trwanie przy polskości i przy Polsce” i za to, że nigdy o niej nie zapomnieli

Podczas inauguracji głos zabrał również marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślając: „Dobrze jest być Polakiem, w kraju i za granicą. Możemy to sobie z satysfakcją powiedzieć w roku stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości. To nasze wielkie wspólne osiągnięcie. Witam Was w domu”.


Prezes „Dariusz Piotr Bonisławski podczas inauguracji przyjęcia w domu „Wspólnoty Polskiej”

Zaś premier, Mateusz Morawiecki w swoim liście skierowanym do uczestników Zjazdu, m.in. napisał: „Polska odnosi sukcesy, wykorzystując szanse, w co znaczący wkład wnosi właśnie Polonia. Cieszymy się, że Polacy chcą jednak wracać do ojczyzny, że dostrzegając potencjał polskiej gospodarki, podejmują starania, by znaleźć w kraju możliwość rozwijania swojej kariery”.


Spotkania dziennikarzy z całego świata to przede wszystkim integracja środowisk polonijnych z krajem i promocja Polski poza jej granicami

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat zaznaczył, że Zjazd odbywa się w roku stulecia niepodległości, a Senat "przeznaczył szczególną kwotę" na organizację przedsięwzięcia, w którym wzięło udział przeszło dwa razy więcej uczestników niż w poprzednich zjazdach. Do najważniejszych przedsięwzięć V Zjazdu zaliczył Forum Oświaty, które traktowało o młodzieży, a więc o przyszłości. „Bo przyszłość Polonii i Polaków za granicą to młodzież, dzieci; to jest ich tożsamość narodowa, o którą oprócz rodziców musza walczyć polskie szkoły” – konstatował.

Osobne powitanie do przyjezdnych gości wygłosił prezydent RP, Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, który osobiście objął swoim honorowym patronatem V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Powiedział on, m.in. „Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy na co dzień prowadzą polską i propolską działalność, za to, że nas reprezentujecie, dajecie świadectwo przywiązania do swej starej ojczyzny. […] Około 20 milionów z was przyznaje się do polskich korzeni […] Dziękuję Państwu, że cały czas trwacie przy polskości i Polsce – że nigdy o niej nie zapomnieliście”.


|W gronie Polaków reprezentujących Ukrainę - ks. Roman Dzwonkowski - pionier gruntownych badań dziejów Kościoła katolickiego w ZSSR i losów katolików na Wschodzie w epoce władzy komunistycznej

Wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbył się koncert pod dewizą „Nasza Niepodległa 1918-2018” z udziałem wybitnych polskich artystów, m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Cugowskiego, Kayi. Koncert wyjątkowy, nawiązujący do jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości pełen był wzruszających utworów mających szczególny wydźwięk historyczny, społeczny i kulturalny. Polacy z całego świata zjednoczyli się duchem w czasie koncertu, który to zdarza się raz na sto lat!


Koncert "Nasza Niepodległa 1918-2018" z udziałem wybitnych polskich artystów, w tym i Kayi

Podczas gali została wręczona Nagroda im prof. Andrzeja Stelmachowskiego premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Nagrodę tę przyznało po raz pierwszy Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" za zasługi na rzecz Polonii.

Dziennikarska Brać Polonijna

I Światowe Forum Mediów Polonijnych, jako integralna część Zjazdu Polonii Świata, jest kontynuacją czterech edycji Europejskiego Forum Mediów Polonijnych, które odbyły się z inicjatywy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji w latach 2014-2017. Wzięło w nim udział 80 dziennikarzy polonijnych z całego świata reprezentujących redakcje czasopism, telewizji, radia oraz internetowych portali informacyjnych. „Wykorzystanie najnowszych technologii w przekazie informacji” to było głównym tematem warsztatów. Na Forum prowadzono zajęcia skierowane na  doskonalenie warsztatu dziennikarskiego, omawiano strategię promocji Polski w świecie przez media polonijne i zasady komunikacji marki „Polska”, dyskutowano o roli mediów polonijnych w utrzymywaniu więzi z krajem, rozpracowywano własne reportaże dziennikarskie przy użyciu telefonów komórkowych. Uczestnicy Forum odbyli też wizyty studyjne o charakterze informacyjno-warstwowym w Polskim Radiu, TV Polonia oraz Centrum Prasowym PAP. Dziennikarską brać otaczali troskliwą opieką Teresa Sygnarek - prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, inicjatorka Europejskich Forów Mediów Polonijnych i Roman Wróbel - koordynator projektu „Wsparcie mediów polonijnych na świecie”, jak też Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

***

Na zakończenie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy odbyła się uroczystość nadania Domowi Polonii w Warszawie imienia prof. Andrzeja Stelmachowskiego – pomysłodawcy i założyciela „Wspólnoty Polskiej”. Ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie budynku dokonali marszałek Stanisław Karczewski, prezes „Wspólnoty Polskiej” Dariusz Piotr Bonisławski wraz z wnukiem prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України