Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Młodzież z Kołomyi w Polsce
„Kwiaty Pokucia

 W ciągu 20 lat istnienia Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stanisława Vincenza, działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej "Pokucie", w perełce Przykarpacia - Kołomyi nad Prutem osiągnięto wielkie sukcesy w edukacji dzieci i młodzieży z polskich i mieszanych rodzin, które opanowały nie tylko język polski, ale poznały polską historię, kulturę, tradycje ludowe.

 Za ten okres zmieniły się pokolenia w chórze i zespole tanecznym "Kwiaty Pokucia". Dziś wykonanie piosenek, tańców ludowych, jakich nauczyły się dzieci, dzięki Prezesowi Towarzystwa Stanisławie Patkowskiej-Kołusenko niczym nie różnią się od ich zademonstrowania przez rówieśników w Polsce.

  Uczniowie z kołomyjskiej szkoły w tym roku, po raz trzeci wzięli udział w dziewiątym Międzynarodowym Festiwalu "Folklor świata" w polskim mieście Zduńska Wola w województwie łódzkim i zdobyły 3 miejsce wśród 6 państw uczestniczących w imprezie, uzyskując "brązowy" dyplom za swoje występy sceniczne i udział w korowodzie ulicznym zorganizowanym w te dni. Gratulacje za to otrzymały kierowniczki chóru i zespołu tanecznego Marjanna Jakubiw i Oksana Reznik.

 Dzieci dobrze sobie radziły z językiem polskim. Z zapałem opowiadały o Kołomyi, dziękowały za gościnne przyjęcie. Dobrocią i troską obdarzył ich starosta powiatowy Wojciech Rychlik, który zabezpieczył zakwaterowanie, wyżywienie i transport.

W zamian, już po raz trzeci, "Kwiaty Pokucia" godnie reprezentowały Kołomyję, będąc prawdziwymi ambasadorami polsko-ukraińskiej przyjaźni i porozumienia, pojednania naszych narodów, historycznie tak blisko powiązanych ze sobą. To istotny znak dla polityków naszych państw.

Roman WORONA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України