Dziś: poniedziałek,
24 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Świąteczne spotkanie w Ambasadzie
MISJONARZOM EDUKACJI


Przy stole prezydialnym spotkania: radca Ambasady ds. współpracy naukowo-oświatowej Emilia Jasiuk, z-ca Ambasadora RP Michał Giergoń, Naczelnik Wydziału ds. Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej Mariusz Wychódzki, radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP Jacek Gocłowski

W Polsce 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach.

Od 1997 roku 5 października w Polsce również jest obchodzony Światowy Dzień Nauczyciela, głównie przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.

Na Ukrainie Dzień Nauczyciela tradycyjnie obchodzimy w pierwszą niedzielę października. W tym roku święto zawodowe pracowników oświaty obchodzono 7 października.

W Kijowie 15 października w pomieszczeniach recepcyjnych Ambasady RP odbyło się doroczne spotkanie nauczycieli i wykładowców języka polskiego, prowadzących różne formaty nauczania (w tym również akademicki) poświęcone Dniu Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji obchodzony w tym gronie to dla kultury polskiej szczególna okoliczność, gdyż dotyczy pedagogów, którzy pracują w polskich placówkach edukacyjnych na Ukrainie pielęgnując tradycję, historię i język.

Do zebranych ze słowem powitalnym zwrócił się z-ca Ambasadora RP w Kijowie Michał Giergoń, który pokrótce uwydatnił doniosłość zadań stojących przed pedagogami, przypominając m.in. maksymę kanclerza Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.


Przedstawicielka Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy Olena Sehijiwna Iwasiuńko

Serdeczne podziękowania nauczycielom za żmudną, aczkolwiek szlachetną, pracę na niwie szerzenia polskiego słowa wśród społeczności polskiej na Ukrainie złożył Mariusz Wychódzki - Naczelnik Wydziału ds. Wspomagania Oświaty Polonijnej i Polskojęzycznej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji i wytrwałości w pracy życzył zebranym radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski, który porównując ich stanowisko do stanowiska konsula wnioskował: „Praca Państwa to jest ten rodzaj pracy, który najbardziej zbliżony jest do tego, co nazywamy misją edukacyjną, misją wychowawczą. Aczkolwiek Państwa zadaniem jest nie tylko nauka języka polskiego, gdyż jednocześnie jesteście ambasadorami kultury polskiej na Ukrainie, ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej. Tak jak jesteście postrzegani, tak postrzegany jest naród i państwo polskie”.  

 Z ostatnimi innowacjami powiązanymi ze sprawami administracyjnymi dotyczącymi pobytu na Ukrainie nauczycieli skierowanych przez ORPEG zapoznała obecnych Olena Sehijiwna Iwasiuńko - metodystka wyższej kategorii Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Naukowego I Edukacyjno-Metodycznego Zabezpieczenia Problemów Oświatowych Mniejszości Narodowych Państwowej Instytucji Naukowej „Instytut Modernizacji Treści Edukacji” Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy.


Mgr Anna Równy zafascynowała nauczycieli arsenałem zasobów edukacji filmowej

Następnie prowadząca spotkanie, radca Ambasady ds. współpracy naukowo-oświatowej Emilia Jasiuk przekazała głos mgr Annie Równy - doktorantce w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, nauczycielce konsultantce Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, autorce scenariuszy metodycznych i publikacji o tematyce filmoznawczej i nowomedialnej, współautorce podręcznika do języka polskiego „Ponad słowami” - która wygłosiła niezwykle interesujący wykład pt. „O Polsce i Polakach – edukacja filmowa jako skuteczna forma propagowania dwujęzyczności. Filmoteka Szkolna i inne bezpłatne i legalne zasoby do realizacji założeń edukacji filmowej za granicą”.

Druga część tego, szóstego już z kolei, integracyjnego spotkania nauczycieli w Kijowie, była doskonałą okazją do przedstawienia swoich osiągnięć i wyzwań stojących w zakresie nauczania języka polskiego, jak też podzielenia się doświadczeniem spektrum rozwiązań, które można w tej dziedzinie sobie wzajemnie zaproponować.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України