Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Listopadowa akcja
PORZĄDKUJEMY GROBY RODAKÓW… I NIE TYLKO

„Mogiłę pradziadka ocal od zapomnienia” - ta dewiza wolontariuszy z polskiej Bogatyni, którzy latem tego roku przybyli do Kijowa celem uporządkowania polskiej parceli cmentarza na wzgórzu Bajkowa, w sobotni poranek 27 października nabrała nowego znaczenia.

Na Cmentarzu Bajkowa na apel Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „ZGODA”, które tradycyjnie od wielu już lat dba o polskie nagrobki, zgromadzili się przedstawiciele polskiej społeczności naszego miasta, aby wziąć udział w akcji porządkowania grobów sławnych Polaków pochowanych w zabytkowej części cmentarza i nieznanych nam ludzi, których zaniedbane pomniki świadczą o tym, że być może nie ma już przy życiu potomków, którzy mogli o nich wspomnieć... A zatem wypadałoby w przeddzień dnia Wszystkich Świętych i tradycyjnych „Zaduszek”, zgodnie z chrześcijańską tradycją, zadbać też o nich, ponieważ, pomimo braku więzów krwi, jesteśmy duchowo wszyscy ze sobą powiązani, choć jednocześnie oddzieleni granicami ziemskiego i niebiańskiego światów.


Za ofiarną i szlachetną pracę uczestnikom akcji podziękował z-ca Ambasadora
RP w Kijowie Michał Giergoń

Plan działania opracowano zawczasu, żeby uczestnicy przedsięwzięcia nie skupili się w jednym miejscu, a racjonalnie ześrodkowywali swe siły na obszarach wyznaczonych do porządkowania. Utworzono cztery grupy. Część stara (tak zwany stary polski sektor) przypadła w udziale grupie „Zgodowców” młodszego pokolenia (Igor Radysiuk, Zlata i Tatiana Ranczukowie, Tatiana Jandowska - starsza grupy - Katarzyna Umańska).

Przy kwaterze 114 żołnierzy Pierwszej Dywizji Piechoty im. Legionów Polskich, poległych w walkach o Kijów w 1920 roku pracował zespół kierowany przez wiceprezesa „Zgody” Wandę Pawłową (Swietłana Franczuk, Tatiana Raczyńska, rodzina Tereszczenków). „Górką Góreckiego” (w okolicy zniszczonej kaplicy) opiekowała się grupa Rościsława Raczyńskiego (rodzina Kukiszkinych, Mirosława Złotogórska, Teresa Mołdowanowa, Walentyna Pierkina, Michał Pietuchow, rodzina Kosteleckich). Ostatnia grupa na czele z Julią Ferencewą (rodzina Szarafadinowych, Helena Marcinkowska, Antonina Kowtunenko) porządkowała sektor z grobami W. Kotarbińskiego, W. i E. Wysockich i innych.


Grupa Julii Ferencewej przy grobie Wilhelma Kotarbińskiego

Do tradycyjnego jesiennego porządkowania jak zwykle w Kijowie dołączyła się Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i Kreatywni" (prezes Larysa Bułanowa) w liczbie 10 osób, a mianowicie: Julia Żaworonkowa-Baszyńska, Aneta Żaworonkowa, Sergiusz Sawjan, Wiktor Szłapacki, Oksana Szlapacka, Olga Poliszczuk, Anna Don, Aleksander Zelenczuk, Katarzyna Niemiro, Lubow Dawydczuk.

Niezwykle mile spotkać się było na akcji z przedstawicielami filii młodzieżowego stowarzyszenia miasta Dnipro - członkami Kulturalno-Edukacyjnego Stowarzyszenia Polonistów „KROK PIERWSZY” -  Michałem Maksymowem oraz Ireną i Eugeniuszem Czystiakowymi.

Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej przyszli nie tylko ze swoim kierownikiem - Lesią Jermak, lecz i z rodzicami, którym należą się wyrazy wdzięczności za wspaniałe wychowanie swojego potomstwa, a mianowicie: Helenie i Artemowi Sofjinym; Julii i Zofii Krynickim; Natalii, Mikołajowi i Iwanowi Bardaczenkom; Ałle i Aleksandowi Żuk; Wiktorowi, Oldze i Ludmile Zozuli; Zofii, Aleksandrowi i Oldze Koroniewskim; Irenie, Indze i Weronice Herasimowym.

W akcji uczestniczyli też przedstawiciele Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP na Ukrainie.

Jak zwykle solidnie do sprawy podeszła Swietłana Genina - Dyrektor Biura Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. Dla skoordynowania działań p. Swietłana w przeddzień spotkała się z Wandą Pawłową, kierownikiem sekcji opieki nad polską parcelą Cmentarza Bajkowa przy KNKSP „Zgoda”, która przeprowadziła wycieczkę, pokazując miejsca pochówku najbardziej znanych Polaków - Leona Idzikowskiego, Wilhelma Kotarbińskiego, Włodzimierza Wysockiego i innych słynnych rodaków.

W sobotnich pracach porządkowych wzięło też udział kierownictwo MSPPU i członkowie Zarządu - Zbigniew Szołyga, Krzysztof Simiński, Czesław Lewandowski i Marek Gola.

Tradycyjnie, w naszych akcjach na Cmentarzu Bajkowa uczestniczyli przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP na Ukrainie. Tym razem, po kilku godzinach pracy, płomienne i treściwe przemówienie wygłosił zastępca Ambasadora RP w Kijowie Michał Giergoń. Członkowie „Zgody” wyrażają wdzięczność za pomoc i bezpośredni udział w akcji konsulowi RP radcy Jackowi Gocłowskiemu i pracownikowi Ambasady p. Tomaszowi Bujko.

Na przedsięwzięciu obecni byli też przedstawiciele Polskiej Agencji Prasowej i „Polskiego Radia”. Rościsław Raczyński - odpowiedzialny za organizację akcji - w wywiadzie, udzielonym dziennikarzom, pokrótce opowiedział o wieloletnich szlachetnych działaniach KNKSP „Zgoda”, w zakresie opieki nad polskimi grobami i podkreślił, że z roku na rok do tej zaszczytnej pracy dołącza się coraz to szersze koło organizacji podporządkowanych strukturalnie Związkowi Polaków Ukrainy.


Wiceprezes KNKSP „Zgoda” Julia FERENCEWA
Członek Zarządu Głównego ZPU Rościsław RACZYŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України