Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Tradycje
Ku czci wszystkich chrześcijan

1 listopada w dzień Wszystkich Świętych polska społeczność Kijowa, w tym przedstawiciele organizacji zrzeszających Polaków w strukturach Związku Polaków na Ukrainie i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, uczniowie Kijowskiego Liceum Fizyczno-Matematycznego nr 145, wzięli udział w oficjalnych uroczystościach zorganizowanych z tej okazji przez Ambasadę, Ataszat Obrony i Konsulat RP w Kijowie, Instytut Polski, kompanię „Plastics-Ukraina” i dyrekcję Państwowego Rezerwatu Historyczno-Memorialnego „Groby Bykowni".

Pierwsze kwiaty i znicze złożono oraz modlitwę odprawiono przed odnowionym niedawno krzyżem upamiętniającym miejsce egzekucji polskich powstańców styczniowych, więzionych przez carat w tzw. skośnej kaponierze Twierdzy Kijowskiej.

Następnie złożono wieńce, zapalono znicze, odmówiono modlitwę i uderzono w katyсski Dzwon Pamiкci, skіadaj№c hoіd ofiarom stalinowskiego Wielkiego Terroru, spoczywaj№cym na Polskim Cmentarzu Wojennym i ukraińskiej części tego przeogromnego miejsca masowej zagłady w podkijowskiej Bykowni.

W przededniu dnia Wszystkich Świętych kijowscy Polacy z inicjatywy Stowarzyszenia „Zgoda” uprzątnęli groby zasłużonych rodaków i їoіnierzy 5  i 6  Pułku Piechoty Pierwszej Dywizji im. Legionуw Polskich, polegіych w walkach o Kijуw w 1920 roku i spoczywających dziś na cmentarzu Bajkowa. Przeto przedstawiciele Ambasady na czele z z-cą Ambasadora Michałem Giergoniem i delegacje towarzyszące złożyły wieniec przed świątecznie udekorowanym krzyżem dominującym nad kwaterą 114. poległych bohaterów.

Celebrując w południe Mszę Świętą przed zrujnowaną kaplicą w polskiej dzielnicy cmentarza wikariusz parafii św. Aleksandra w Kijowie Michał Brankiewicz uwydatnił:

„Ci, którzy oddawali swe życie za polskość, za naród, za wiarę byli to ludzie, którzy czynili to nie dla siebie, lecz dla przyszłych pokoleń, w tym i dla nas. To, że dziś celebrujemy mszę święta, jest pewnym znakiem, że patriotyzm, tożsamość narodowa, polskość są bardzo silnie związane z religią, z wyznaniem, z wiarą, która pomogła nam dzisiaj zebrać się tutaj razem i wspominać tych wspaniałych ludzi, którzy złożyli tak wysoką ofiarę w imię wartości nadrzędnych.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України