Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Projekt „Nasza Niepodległa”
100 lat temu wolna Polska powróciła na mapy świata

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie reprezentowana w Kijowie przez „Dom Polski” zorganizowała 20 października w kijowskim Muzeum im. M. Łysenki przedsięwzięcie w ramach projektu „Nasza Niepodległa”, przeprowadzone przez Fundację „Wolność i Demokracja” i poświęcone 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, promujące świętowanie tej daty przez społeczeństwo polskie na Ukrainie,  aktywizujące włączanie się w obchody uczniów, młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziadków, oraz lokalnych środowisk, a także upowszechnienie pamięci o przeszłości i teraźniejszości Polski.

Spotkanie to zaszczyciła swoją obecnością attaché Wydziału Konsularnego RP w Kijowie Iga Kaca, która przekazała organizacji najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się święta i zaznaczyła, że jest pod wrażeniem obecności dużej ilości młodzieży polskiego pochodzenia, której to należy przekazywać wiedzę o historii Polski w sposób specyficzny, stąd też imprezy takiego rodzaju to korzystna edukacja.

Prowadząca imprezę nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej Helena Szymańska przedstawiła zebranym historyczne etapy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przekładając swój referat występami muzycznymi.


„Świętujmy ten radosny Jubileusz w radości i pojednaniu” - prowadząca projektu Helena Szymańsk

Uzdolniona młodzież ofiarowała zebranym radość i emocje poprzez muzyczną kreację wspaniałych dzieł polskich kompozytorów, prezentując najciekawsze przykłady różnych gatunków muzycznych – od utworów skrzypcowych, fortepianowych po recytację wierszy patriotycznych.

Zastępca dyrektora szkoły im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie Wiera Szyrniowa przedstawiła ciekawy i interesujący wykład pt. „Wkład mieszkańców Lwowa w odzyskanie Niepodległości”, który dopełniła pokazem slajdów.


Wiera Szyrniowa wygłosiła ciekawy wykład pt. „Wkład mieszkańców Lwowa w odzyskanie Niepodległości”

Dziękując uczestnikom i słuchaczom za udział w przedsięwzięciu dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko zaznaczyła, że dzięki temu projektowi młodzież, na której nam bardzo zależy, miała możliwość dokładniej poznać historię odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W finale imprezy na ulicy, gdzie postawiono namiot z polskimi symbolami i materiałami do 100. rocznicy Niepodległości, na zebranych czekała niespodzianka, a był to poczęstunek pysznym rogalem marcińskim. Młodzież otrzymała też koszulki z napisami „Niepodległa” i stanęła do wspólnego zdjęcia na pamiątkę o przeprowadzeniu takiego przydatnego dla wszystkich Polaków projektu.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України