Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Konkurs recytatorski
„KRESY 2018” w Kijowie


Jury najwyższą ocenę dało wystąpieniom Romana Meleszko i Tetiany Komar, którzy pojadą na finał Konkursu do Białegostoku

„Kresy” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów recytatorskich w środowiskach polskich i polonijnych za granicą, który zapoczątkowany został 27 lat temu i eliminacje centralne którego corocznie odbywają się we Lwowie.

W Kijowie w tym roku w dniach 2 - 4 listopada odbył się kolejny z rzędu Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2018”, zorganizowany przez „Dom Polski” w Kijowie z ramienia Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i realizowany według projektu Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie.

W dzień wystąpień konkursowych dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Maria Siwko, witając gości i uczestników Konkursu, przybyłych z różnych krańców Ukrainy, zaznaczyła, że dla Polaków mieszkających poza granicami Rzeczypospolitej, jest rzeczą niezwykle ważną, aby promować kulturę języka ojczystego.

„Kresy 2018” zaszczycił swoją obecnością Radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie Jacek Gocłowski.


„Sam Adam Mickiewicz bardzo cenił słowo mówione, niż pisane, debiutował w Wilnie na salonach Salomei Słowackiej. Był uważany za wielkiego improwizatora i wielkiego recytatora. Na Jego wykłady we Francji przychodziły tłumy ludzi, dlatego, iż potrafił porywać ich swoim słowem. Stąd też nic dziwnego, że jest On patronem cyklu tych konkursów”- powiedział w słowie wstępnym radca Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie Jacek Gocłowski

W tym roku bogate w ćwiczenia dwudniowe emisyjno-dykcyjne warsztaty, sprzyjające wypracowaniu prawidłowej wymowy i czystej artykulacji prowadzili profesjonalni aktorzy Teatru Lalek z Olsztyna Karolina Aleksandra Sadowska i Marcelina Joanna Szczepaniak. 

Jury, w skład którego weszły: Iga Kaca - Attaché Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Ukrainie oraz członkini Zarządu Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku Magdalena Kiszko-Dojlidko (kierownik artystyczny XXVII Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy” w Białymstoku, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Białymstoku) i Anna Żeszko-Majewska (filolog polskiego, instruktor teatralny, nauczyciel) wysłuchało wystąpień 77 recytatorów z trzech grup wiekowych. Przede wszystkim, jurorzy brali pod uwagę dobór repertuaru, wartości artystyczne utworów i możliwości wykonawcze recytatorów oraz technikę i wyrazistość wymowy. Było to sprawą niełatwą, ponieważ duża ilość konkursantów była dobrze przygotowana i deklamowała wiersze bez tremy i bardzo uczuciowo.


Zdobywczyni pierwszego miejsca w młodszej grupie Władysława Miedwiediewa z Baru

Pierwsze miejsce w młodszej grupie jury przyznało Władysławie Miedwiediewej z Baru obwodu winnickiego, która reprezentowała Barskie Rejonowe Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków. W drugiej kategorii, gdzie uczestniczyły dzieci w wieku od 12 do 16 lat, najwyższą nagrodę otrzymał Dimitrij Tadeusz Miedwiediew, m. in. starszy brat zwyciężczyni w młodszej grupie.

Jak zawsze błyskotliwie i umiejętnie zademonstrowali swoje talenty recytatorzy starszej grupy, w której też nie obeszło się bez niespodzianek. Tutaj jury przyznało jednocześnie dwa pierwsze miejsca: Romanowi Meleszko z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Domu Polskim w Kijowie i Tetianie Komar z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej z miasta Koziatyn, którzy pojadą na finał XXVII Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza „Kresy” do Białegostoku.

II miejsce przyznano Walentynie Babur (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna, m. Koziatyn)i III miejsce - Switłanie Holikowej (Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. B. Chmielnickiego).

Wielu uczestników otrzymało także dyplomy wyróżnienia za zdolności artystyczne. Za wysoki profesjonalizm w recytacji wierszy pierwsze wyróżnienie w starszej grupie otrzymała dziennikarka Olga Ozolina.

Wszyscy miłośnicy słowa polskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i prezenty. Na pochwałę zasługuje przyjazna atmosfera, jaką stworzyli organizatorzy i gospodarze przedsięwzięcia na czele z dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Marią Siwko, którzy troskliwie i rzetelnie opiekowali się wszystkimi w ciągu trzech dni trwania Konkursu.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України