Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
W Żytomierzu świętowano stulecie
Niech żyje wolna Polska! Niech żyje wolna Ukraina

W niedzielę 11 listopada w Żytomierzu świętowano 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę w które weszły: Dziękczynna Msza Święta w katedrze, koncert „Za waszą i naszą wolność”, wystawa Ignacy Jan Paderewski i Ziemia Żytomierska, stoisko niepodległościowe, rysunki młodzieży poświęcone Niepodległości Polski. W towarzystwie Konsula Generalnego RP w Winnicy zostały złożone biało-czerwone kwiaty i zapalone znicze na grobie rodziców Ignacego Jana Paderewskiego oraz przy tablicy Lecha Kaczyńskiego i pomniku św. Jana Pawła II.

Uroczystości rozpoczęła Dziękczynna Msza Święta w kościele katedralnym św. Zofii w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. kanonik Wiktor Makowski, współcelebrowali ks. dziekan Witalij Bezszkuryj, proboszcz katedry św. Zofii i ks. Ryszard Karapuda Chr.

Z pasterskim pozdrowieniem zwrócił się do Polaków obecny na mszy świętej JE biskup senior Jan Purwiński.

Ksiądz kanonik w kazaniu wezwał wiernych do pielęgnowania pamięci historycznej o wywalczonej przez Polskę niepodległości, do poszanowania pamięci poległych za Ojczyznę.  Podkreślił, że marszałek Piłsudski razem z Symonem Petlurą był obecny przed katedrą na mszy św. celebrowanej przez biskupa Ignacego Dubowskiego - ordynariusza łucko-żytomierskiego. Plac był wypełniony przez wojsko polskie i ukraińskie, proszące o zwycięstwo nad bolszewikami.

Wśród licznie zgromadzonych wiernych w murach Katedry obecni byli prezesi polskich organizacji kulturalno-oświatowych, nauczyciele języka polskiego, działacze polonijni, osoby duchowne, siostry zakonne, przedstawiciele mediów.

Po uroczystej Mszy Świętej odbył się świąteczny koncert pod dewizą „Za waszą i naszą wolność”. Zarówno słuchaczom jak i artystom swoje serdeczne życzenia i gratulacje złożyli Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy Damian Ciarciński, wiceprzewodniczący obwodowej administracji państwowej Oleksij Jasiuneckyj, wiceprezydent Żytomierza Wiktoria Krasnopir, przewodniczący Boguńskiej Rady Rejonowej Oleksandr Błoszczynskyj, ks. kanonik Wiktor Makowski, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur.

W wystąpieniach przewijał się wątek, że dwa narody - polski i ukraiński wspólnie walczyły o niepodległość w 1918 r. płacąc za nią wysoką cenę. Hasło „Za waszą i naszą wolność” jest aktualne i dzisiaj, gdy Ukraińcy bronią swojego prawa do niepodległości. Ukraina odczuwa pomoc bratniego narodu polskiego. Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości oraz życzył Ukraińcom sukcesów w walce o wolność i niepodległość państwa ukraińskiego oraz podziękował prezes Wiktorii Laskowskiej-Szczur za tak uroczyste przygotowanie obchodów Stulecia Niepodległości Polski.

Część artystyczną świątecznego koncertu zapoczątkował hymn Ukrainy i Polski w wykonaniu Wojskowej Orkiestry Instytutu Wojskowego im. Sergija Korolowa i solistki Natalii Zubarewej oraz wszystkich obecnych na sali. Podczas wspaniałego koncertu zostały zaprezentowane: tańce ludowe w wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Ludowego Zespołu Polskiego Tańca „Koroliski” pod kierownictwem Ireny i Sergiusza Świtelskich, tańce nowoczesne  Zespołu Tańca Towarzyskiego „Gracja” pod kierownictwem Juliana Rozbickiego. W koncercie wzięły udział: solistki Irena Nawojewa, Katarzyna Bakalczuk, Natalia Zubarewa i Anita Cyporenko wykonując patriotyczne utwory we współczesnej aranżacji. Wśród wykonawców znalazły się także Polski Zespół „Kolorowe Ptaszki” z Horoszowa pod kierownictwem Żanny i Olega Szyszkinów i Zasłużony dla Kultury Polskiej Dziecięcy Wzorcowy Zespół Wokalny „Dzwoneczki” pod kierownictwem Jadwigi i Bogdana Poliszczuków, które przedstawiły wiązankę pięknych pieśni patriotycznych.

Gość specjalny, Wojskowa Orkiestra Instytutu Wojskowego im. Sergija Korolowa (dyrygent major Paweł Osiński), wykonał utwory z polskich filmów oraz przedstawił defialadę wojskową. Widzowie na stojąco brawami nagrodzili artystów.

Koncert zakończył się wspólnych odśpiewaniem „Roty” przez zespoły i solistów, a do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani.

Podczas uroczystości zostało zorganizowane Stoisko Niepodległościowe, młodzież przygotowała rysunki poświęcone 100-leciu odzyskania Niepodległości, każdy otrzymał kokardę narodową. Zostały rozdane śpiewniki oraz świętomarcińskie rogale, w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „DLA NIEPODLEGŁOŚCI” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 

Obchody Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu organizowane były przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України