Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
W glorii Redaktora przez duże „R”
XII Konkurs im. Jerzego Giedroycia


Zdobywcy pierwszej nagrody XII Konkursu im. Jerzego Giedroycia w kategorii prac doktorskich Nazarowi Łosztynowi gratulują Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, radca Ambasady Emilia Jasiuk i dr hab. prof. Aleksandra Hnatiuk

Po raz dwunasty przyznane zostały nagrody za najlepsze prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie poświęcone polskiej historii, współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim w Konkursie im. Jerzego Giedroycia.

Z szesnastu nadesłanych w tym roku prac, autorami których byli obywatele Ukrainy, którzy obronili je na ukraińskich uczelniach wyższych w roku akademickim 2017/2018, jury nagrodziło siedem.

Wręczenie nagród odbyło się 28 listopada w Ambasadzie RP w Kijowie w obecności Ambasadora RP na Ukrainie Jana Piekło, dr hab. prof. Aleksandry Hnatiuk, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie radcy Emilii Jasiuk.

W kategorii prac doktorskich pierwszą nagrodę (i 1.000 euro) przyznano Nazarowi Łosztynowi za pracę zatytułowaną: „Biblioteki klasztorów Lwowskiej Metropolii Łacińskiej XIV-XVIII st. Aspekty bibliologiczne” (Ukraińska Biblioteka Narodowa im. Iwana Wernadskiego).
W danej kategorii prac jury przyznało również ex aequo jeszcze 3 nagrody (każda po 500 euro):

- Irinie Lewczuk za pracę „Działalność polskich, ukraińskich i żydowskich organizacji kobiecych w II Rzeczypospolitej: analiza porównawcza” (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowicza);

- Serhijowi Hładyszczukowi za pracę „Formowanie administracji polskiej na zachodnim Wołyniu w latach 1919-1921: aspekty państwowo-prawne i społeczno-polityczne” (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki);

- Annie Waranyc’a za pracę „Nauczyciele szkół publicznych w Galicji w drugiej połowie XIX - na początku XX stulecia” (Ukraiński Instytut Ukrainistyki im. Krypjakewycza we Lwowie).

W kategorii prac licencjackich pierwszą nagrodę  (i 300 euro) otrzymał Stepan Blinder za pracę „Portret zbiorowy profesorów Kolegium Olickiego w pierwszym półwieczu jego istnienia (lata 1630 - 1680)” Akademia Kijowo-Mohylańska, Wydział Humanistyczny, Katedra Historii.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało w tym roku dodatkowe nagrody w postaci pobytów naukowych w Warszawie dla laureatów pierwszych miejsc: w kategorii prac doktorskich – pobyt trzytygodniowy; magisterskich – dwutygodniowy; licencjackich – jednotygodniowy.

Fragmenty najlepszych prac Konkursu XI i XII zostaną opublikowane w międzynarodowym roczniku «Польські студії», wydawanym przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Akademię Kijowsko-Mohylańską, przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Kijowie.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України