Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Quiz historyczno-kulturalny
„Stara baśń” w białocerkiewskiej szkole

Fundacja Wolność i Demokracja w 2018 r.rozpoczęła realizację projektu: „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej. Wspomaganie rozwoju mniejszości polskiej na Ukrainie”.  

Projekt ten jest kontynuacją projektu „Szkoła współpracy”, który był realizowany na Ukrainie w 2015-2016 r. Ideą projektu jest zintegrowanie i pogłębienie aktywności Polaków mieszkających na Ukrainie w kierunku pielęgnowania i rozwijania ich tożsamości narodowej. Ułatwianie współpracy między szkołą, rodziną i środowiskiem lokalnym oraz pomoc w budowaniu kapitału społecznego.

Beneficjentami projektu są reprezentanci uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnych liderów zgromadzonych wokół 30 szkół sobotnio niedzielnych oraz 6 szkół stacjonarnych.

Polska szkoła sobotnia w Białej Cerkwi również wzięła udział w projekcie. Odbyły się już trzy spotkania prowadzone przez trenerkę Helenę  Semenową w Kijowie oraz w Browarach.

W ramach projektu 22 listopada 2018 r. liderzy Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego zorganizowali wspólne oglądanie filmu Jerzego Hoffmana nakręconego na podstawie powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem”. Widzowie mieli okazję poznać historię ziem polskich w IX wieku, kiedy to władzę w nadgoplańskim kraju sprawował legendarny i okrutny książę Popiel.

Po obejrzeniu filmu uczestnicy projektu przeprowadzili wśród widzów quiz historyczno-kulturalny o czasach przedhistorycznych na ziemiach plemienia Polan. Uczestnicy konkursu z największą liczbą punktów otrzymali słodkie prezenty, a reszta drobne upominki.

Film można było wyświetlić dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników Biblioteki nr 9, za co serdecznie im dziękujemy.

Anna MATYSIAK
(nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України