Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Niepodległa
Spotkanie z geniuszem Chopina


Nieprześcigniony Chopin w znakomitym wykonaniu Heleny Arendarewskiej i Leonida Gerżana

11 listopada cała polska społeczność obchodziła 100-lecie niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości - święto narodowe Polski ustanowiono na cześć proklamowania niepodległości kraju od panowania Rosji, Cesarstwa Niemieckiego i Austro-Węgier w 1918 roku. Polska społeczność Ukrainy również dołączyła do tego święta i 13 listopada w Kijowskiej Dziecięcej Szkole Muzycznej nr 38 (ul. Jakubowskoho 7-D) obyła się prezentacja-koncert edycji zbioru nut utworów fortepianowych słynnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina (pod redakcją Jana Ekera).

To uroczyste wydarzenie zaingurował prezes Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków "ZGODA" Oleg Krysin, który w krótkim, acz treściwym wystąpieniu opowiedział obecnym o tym niezwykłym etapie w ciernistej historii dążeń o ustanowienia niezależności Polski. Od naszych przyjaciół szkoła otrzymała w prezencie nowe wydanie dzieł geniusza fortepianu Fryderyka Chopina.

Koncert rozpoczął się występem najlepszych studentów szkoły z wydziału fortepianu, którzy wykazali swoje umiejętności w wykonaniu prac przez wielkiego mistrza.
Następnie zabrzmiały najsłynniejsze dzieła Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego w wykonaniu nauczycieli szkoły muzycznej w tym: Tetiany Szafran - wykładowczyni, laureatki międzynarodowych konkursów w Polsce, na Ukrainie, w Meksyku, Izraelu i wielu innych krajach; Leonida Gerżana - solisty Narodowej Filharmonii Ukrainy (wiolonczela), Heleny Arendarewskiej – Zasłużonej dla Kultury Polskiej, organizatorki licznych polsko-ukraińskich przedsięwzięć, pianistki, pedagoga szkoły.

W finale koncertu zespół bandurzystów szkoły (reżyser Lilia Daniłowa) wykonał dwie ukraińskie piosenki w języku polskim, co było wzruszającą niespodzianką. Dla szkoły koncert stał się znaczącym wydarzeniem, a uczniów i nauczycieli muzyki kolejny już raz oczarowała muzyka polskich klasyków, jej bogactwo i głębia emocji.

Raisa KAJDASZ

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України