Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Znad Morza Czarnego
KONKURS MICKIEWICZOWSKI W CHERSONIU

24 grudnia 2018 roku mija 220 lat od urodzin Adama Mickiewicza, poety, którego uznaje się za jednego z największych twórców epoki polskiego i europejskiego Romantyzmu. Jego dzieła nie tylko wprowadziły polską literaturę w krąg myślenia i rozumienia świata w duchu romantycznym, lecz również niosły z sobą przesłanie patriotyczne.

Pamięć – to słowo wydaje się jednym z najważniejszych w życiu narodu. O Adamie Mickiewiczu pamiętają Polacy mieszkający w Chersoniu.

13 grudnia 2018 roku w Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” odbył się konkurs poświęcony życiu i twórczości polskiego wieszcza. W taki właśnie sposób mieszkający z dala od historycznej ojczyzny Polacy postanowili uczcić rocznicę urodzin wieszcza.

 W pierwszej części konkursu uczestnicy odpowiadali pisemnie na pytania dotycząca życia i twórczości Adama Mickiewicza. Drugim zadaniem konkursowym była, również pisemna, interpretacja fragmentu „Pana Tadeusza”.

 Po sprawdzeniu prac konkursowych komisja powołana przez organizatorów przyznała kolejne miejsca, prezes Towarzystwa, pani Rozalia Lipińska, wręczyła laureatom nagrody.

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України