Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Harmonia współżycia
Zgodnie do zbieżnych celów!


Uwieńczenie roku polską kolędą pod choinką w swojskim gronie „Polan znad Dniepru”

W przededniu Nowego Roku 27 grudnia w Kijowie w Fairmont Grand Hotel Kyiv odbył się wieczór świąteczno-sylwestrowy Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy. W przyjęciu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury Ukrainy na czele z Dyrektorem Departamentu ds. Religii i Narodowości Andrijem Juraszem, Państwowego Komitetu ds. Radia i telewizji Ukrainy na czele z wiceprezesem Mykołą Biłous, deputowani Rady najwyższej Ukrainy, liczni przedstawiciele wspólnot etnicznych Ukrainy.

Związek Polaków Ukrainy reprezentował prezes Antoni Stefanowicz, prezes Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Szczepaniak, redaktorzy Dziennika Kijowskiego, a także Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru" na czele z Zasłużoną dla Kultury Polskiej Lesią Jermak, Ludowy Artysta Ukrainy, Zasłużony dla Kultury Polskiej Oleg Dziuba. Honorowym gościem z Polski był wiceprezes Rady Fundacji „Polonia Gospodarcza Świata” Bogdan Utrata.


Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy Aszot Awanesjan podziękował zebranym za przyjazną atmosferę współpracy

Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy Aszot Awanesjan witając obecnych życzył wszystkim z okazji Świąt i zbliżającego się Nowego Roku zdrowia, dobrego samopoczucia i nowych twórczych osiągnięć. Spotkanie było okazją do podsumowania 12 minionych miesięcy, podziękowań za inicjatywy podejmowane przez wspólnoty wchodzące w skład Rady celem podtrzymania, kultywowania własnych tradycji, języka, obyczajów przy jednoczesnym zachowaniu wzajemnej lojalności w obcowaniu międzykulturowym.

Na przyjęciu składano sobie życzenia w różnych językach, śpiewano kolędy, nie skąpiono wysiłku w tańcu.


Ormiański ludowy zespól taneczny „Aj renik”

Wszyscy zaproszeni w podniosłym nastroju, obcując przy świątecznie nakrytych stołach, z zainteresowaniem oglądali atrakcyjne występy najlepszych zespołów artystycznych i solistów reprezentujących wspólnoty narodowe Ukrainy. Wszyscy goście otrzymali prezenty, serdeczne pozdrowienia, jak też wynieśli z imprezy multum pozytywnych wrażeń i emocji!

Informacja własna KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України