Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Polsko-ukraińska wymiana uczniów szkół
Z Nieżyna do Jarosławia


Śpiewanie karaoke na wieczorze piosenki polskiej

Pod koniec ubiegłego roku w ramach programu wymiany młodzieży szkolnej odbyła się wizyta ukraińskich dzieci w Polsce. W organizację tego projektu aktywnie włączyło się Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie i Lucyna Ejma, nauczycielka języka polskiego (delegowana na Ukrainę przez ORPEG). Dzięki temu uczniowie 7-9 klas kilku szkół w Nieżynie (ogółem 21 dzieci) przybyli do polskiego miasta Jarosław. Spotkani zostali bardzo gościnnie. Dzieci na kilka dni zostały zabrane do polskich rodzin.

W ciągu tygodnia uczniowie z Ukrainy zawitali do 7 szkół w Jarosławiu, gdzie spotykali się z polskimi rówieśnikami, głębiej zapoznali się z polskimi zwyczajami obchodzenia świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Razem śpiewali polskie i ukraińskie kolędy. Ciekawe, że zajęcia matematyczne odbywają się tu przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej. Bardzo spodobała się wszystkim lekcja języka angielskiego, różnorodne ćwiczenia na mistrza przedmiotu, zawody sportowe, jak też niezwykłe dla gości z Ukrainy zajęcia z roboto techniki.

Interesującym było spotkanie z wice merem miasta, podczas którego dzieci wysłuchały informacji dniu dzisiejszym Jarosławia i otrzymały pamiątkowe prezenty. W tym dniu zwiedzano też jeden z zabytków architektury mieszczańskiej miasta - Kamienicę Orsettich oraz Klasztor Sióstr Benedyktynek.

Ukraińscy uczniowie stali się także bohaterami audycji telewizyjnej na jednym z polskich kanałów, gdzie dziennikarka zadawała pytania dotyczące udziału ukraińskich uczniów w programie wymiany i ich wrażeń.

Zajmująca była wycieczka do Miejskiej Biblioteki Jarosławia, pracownicy której zapoznali gości, jak korzystać z elektronicznego systemu wypożyczania książek, zademonstrowali nowoczesne środki multimedialne. Dzieci mogły zagrać w gry komputerowe i przepatrzeć w bibliotece filmy 3D.

Program polsko-ukraińskiej wymiany uczniowskiej był nie tylko dobrze zorganizowany, ale bezsprzecznie sprzyjał także praktycznemu nauczaniu języka polskiego, głębszemu poznaniu kultury polskiej, systemu edukacji w różnych szkołach oraz samych mieszkańców Polski, bardzo przyjaźnie nastawionych do gości.

Maria NAKONECZNA
(Oprac. i tłumaczenie KOS)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України