Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
O planach dalszej współpracy
Międzynarodowe Forum w Chersoniu

W marcu br. odbyło się w Chersoniu Międzynarodowe Forum - „Wielonarodowościowa Ziemia Chersońska”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz obwodu chersońskiego, ukraińscy parlamentarzyści, konsulowie Słowacji, Litwy i Polski oraz Mustafa Dżemilew - pełnomocnik prezydenta Ukrainy do spraw Tatarów krymskich. Do udziału w Forum zaproszono tez prezesów organizacji mniejszości narodowych, działających w Chersoniu.

Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” reprezentowała prezes Rozalia Lipińska, a Konsulat Generalny RP w Odessie konsul Sebastian Zagdański.

Głównym celem Forum było omówienie aktualnych problemów związanych z konsolidacją organizacji mniejszości narodowych zamieszkujących obwód chersoński oraz wyznaczenie planów dalszej współpracy.

W kolejnych modułach Forum, mającego formę okrągłego stołu, omawiano takie tematy jak: Współpraca między miejscowymi władzami a organizacjami mniejszości narodowych, działalność placówek oświatowych mniejszości narodowych oraz ich działalność kulturową.

Zwieńczeniem tego ważnego wydarzenia był koncert w Teatrze Dramatycznym w Chersoniu, podczas którego prezentowany był dorobek artystyczny towarzystw mniejszości narodowych. Towarzystwo „Polonia” reprezentował chór „Przyjaźń”, który zaśpiewał hymn Polonii „ Marsz, marsz Polonia” oraz soliści – członkowie Towarzystwa – zaprezentowali oni polskie piosenki estradowe. Koncert poprzedziła prezentacja multimedialna dotycząca pracy, działalności oraz osiągnięć organizacji mniejszościowych.

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України