Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Marzył, że sojusz Polaków i Ukraińców stworzy przeciwwagę dla potęgi Rosji
Od Atamana Łobody do Seniora Lobo


Serhij Borszczewski

Józef Łobodowski – wybitny poeta, prozaik, publicysta i tłumacz, autor 12 zbiorów poetyckich, 7 powieści, kilkuset artykułów, licznych. Doceniany przed wojną, laureat Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury z 1937 roku. Niezrównany piewca Ukrainy, oddany sprawie polsko-ukraińskiej.

W jego dorobku literackim ogromne znaczenie miały przekłady utworów ukraińskich, rosyjskich na język polski. Z drugiej strony jego pobyt w Hiszpanii, gdzie pracował w Radiu Madryt, sprawił, że stał się miłośnikiem tej kultury oraz romansów i ballad cygańskich. Z tych fascynacji Wschodem przyległo do niego żartobliwie przezwisko „ataman Łobodi”. Wiódł barwne życie buntownika. Słynął z licznych awantur oraz ostrych wypowiedzi.

Przebywając większość pracowitego życia na emigracji, nie stał się znany, jak inni pisarze tworzący na obczyźnie. Wynika z tego fakt, iż poeta w istocie nie dbał o sukces, starał się jedynie wypełniać zadania, do których czuł się szczególnie powołany. Częściej doznawał goryczy zawodu niż satysfakcji, a mimo to pozostał do końca sobą, wierny pryncypiom, których nigdy nie zdradził. Marzył o dniu, w którym na Ukrainie padną pomniki Lenina, a Polacy z Ukraińcami staną wspólnie przeciwko wpływom Moskwy.


Dyrektor muzeum Wiktoria Kołesnyk i wnuk poety Maksym Rylski

21 marca 2019 r. dyrektor Kijowskiego Literacko-Pamiątkowego Muzeum Maksyma Rylskiego Wiktoria Kołesnyk otworzyła kolejne spotkanie twórców i miłośników pisarstwa pod dewizą „Za naszą i wasza wolność” poświęcone 110. rocznicy urodzin Józefa Łobodowskiego.

Z referatem zatytułowanym „Józef Łobodowski i Leonid Połtawa: madrycka stronica twórczości w kontekście stosunków ukraińsko-polskich (który publikujemy poniżej) wystąpił Serhij Borszczewski – dogłębny znawca tematu - poeta, tłumacz, dyplomata, publicysta Gość podzielił się raportem „Józef Łobodowski i Leonid Połtawa: madrycka strona kreatywności w kontekście stosunków ukraińsko-polskich”.

Następnie o ukraińskich motywach w twórczości Józefa Łobodowskiego opowiedziała zebranym znana tłumaczka literatury polskiej, członek Narodowego Związku Działaczy Teatralnych Ukrainy Olena Katajewa. (z jej wystąpieniem zapoznamy czytelników w kolejnym numerze „DK”)


Olena Katajewa

Stanisław Szewczenko, poeta, tłumacz, dziennikarz, laureat wielu nagród, w tym Nagrody im. Maksyma Rylskiego, wieloletni redaktor prowadzący radiowe audycje tematyczne związane z kulturą polską mówił o wizerunku kultury ukraińskiej zaprezentowanym w twórczości Łobodowskiego.

Polonistka, dr filologii Natalia Sydiaczenko poruszyła temat osobliwości języka w poezji Łobodowskiego o jego zasobie leksykalnym charakteryzującym Ukrainę i jej kulturę.

Polonista, dr filologii Natalia Łysenko (Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) przedstawiła rękopisy poezji i scharakteryzowała twórczy dialog między Jewhenem Małaniukiem i Józefem Łobodowskim .


Stanisław Szewczenko

Następnie starszy pracownik naukowy muzeum M. Rylskiego dr filozofii Olga Smolnycka podziękowała w imieniu placówki za zainteresowanie okazane bohaterowi omawianemu na spotkaniu; opisała koncepcję wyświetlanych slajdów ilustrujących szlak życiowy poety, przeczytała wybrane aforyzmy Łobodowskiego i własne tłumaczenie jego wiersza ”Wiosna wojenna”. Przypomniała też innych twórców apologizujących dialog ukraińsko-polski, w tym i Maksyma Rylskiego, który – co ciekawe – obchodził urodziny w tym samym dniu, co i Łobodowski.

Muzyczną niespodzianką spotkania stał się występ młodych utalentowanych solistek Darii i Marii Wiksninych z polsko-ukraińskim repertuarem wykonanym na flecie i pradawnym instrumencie torbanie. Wieczór zakończył się inscenizacjami poetyckimi - w szczególności recytowała swoje wiersze reżyser, poetka Irena Bonitenko.

Informacja własna KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України