Dziś: poniedziałek,
23 maja 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Współpraca akademicka
Prof. Tomasz Łodygowski doktorem honoris causa Politechniki Kijowskiej

Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy im. Igora Sikorskiego – Politechnika Kijowskaod wielu dziesiątek lat współpracuje z polskimi uczelniami technicznymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Gliwicach, Zielonej Górze, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Bielsko-Białej i Poznaniu.

W ostatnich latach, dzięki osobistemu zaangażowaniu rektora Politechniki Kijowskiej prof. Mychajła Zhurowskiego i rektora Politechniki Poznańskiej (która nb. w tym roku obchodzi stulecie powstania) prof. Tomasza Łodygowskiego współpraca między tymi pokrewnymi uczelniami znacznie się ożywiła.

Kolejnym jej etapem stał się dzień 15 kwietnia br., kiedy to do KPI zawitała delegacja Politechniki Poznańskiej, której przewodniczył rektor prof. Tomasz Łodygowski.


W todze doktorskiej KPI rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski

Program pobytu polskich uczonych przewidywał szereg wspólnych przedsięwzięć istotnych dla naszych uniwersytetów.

Pierwszym z nich był Okrągły Stół pod dewizą „KPI im. Igora Sikorskiego - Politechnika Poznańska: nowe perspektywy współpracy”, w którym z ramienia uczelni poznańskiej m. in. wzięli udział: prorektor ds. edukacji ustawicznej prof. Teofil Jesionowski, dziekan Wydziału Inżynierii Transportu Franciszek Tomaszewski, dziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Krzysztof Wesołowski, z-cy dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych: Wojciech Sumelka i Adam Glema.

Politechnikę Kijowską reprezentowali - pierwszy prorektor, akademik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Jurij Jakymenko, prorektor ds. badań naukowych akademik NAN Ukrainy Mychaiło Ilczenko, prorektor ds. stosunków międzynarodowych, członek korespondent NANU – Serhij Sidorenko, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej, członek korespondent NANU Mykoła Bobyr, dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu Oleg Hawrysz, z-ca prorektora ds. stosunków międzynarodowych Serhij Szukajew i inni.

Ukoronowaniem debat przy Okrągłym Stole stało się podpisanie czterostronnej umowy między KPI im. Igora Sikorskiego, Politechniką Poznańską, sp. z o.o. Tucana Engineering Warsaw oraz sp. z o.o. „Progrestech-Ukraina”.


Zabrzmiało „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru KPI

Umowa dotyczy m.in. szkoleń na Ukrainie i w Polsce specjalistów dla przedsiębiorstw lotniczych i samochodowych jak też świadczenia usług doradztwa technicznego przez pracowników firm partnerskich w wybranych dziedzinach nauki, technologii, ekonomii, organizacji i zarządzania produkcją.  

Po Okrągłym Stole odbyło się uroczyste spotkanie Rady Naukowej Uniwersytetu, na którym prof. Tomasz Łodygowski - rektor Politechniki Poznańskiej, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa KPI im. Igora Sikorskiego z wręczeniem mu honorowego dyplomu, pamiętnego znaku i togi doktorskiej KPI.

Uroczystość odbyła się w obecności senatu Politechniki Kijowskiej, bliskich uczonego i zaproszonych gości. Prowadzący uroczystość rektor KPI prof. Mychaiło Zhurowski, podkreślił osiągnięcia prof. Tomasza Łodygowskiego jako uczonego oraz menadżera akademickiego, a także jego zasługi dla umacniania kontaktów między uczelniami technicznymi Polski i Ukrainy.

Tradycyjny wykład nominacyjny wygłoszony po przyznaniu nagrody zatytułowany „Znaczenie partnerów w osiągnięciach naukowych” profesor Łodygowski poświęcił książkom i osobom, które zainspirowały go do pracy naukowej i zachęciły go do ciężkiej pracy.


Pierwsi absolwenci Instytutu Inżynierii Mechanicznej KPI im. Igora Sikorskiego i jednocześnie Politechniki Poznańskiej, Leonid Jaszkin, Bogdan Titarenko i Mychajło Jewtuszenko, którzy studiowali w ramach
Programu Podwójnego Dyplomu Magisterskiego

Kolejnym uroczystym momentem było wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom studiów magisterskich Instytutu Mechanicznego, a zarazem Politechniki Poznańskiej, którzy studiowali na kierunku „Budowa Maszyn” w ramach Magisterskiego Programu Podwójnego Dyplomu. Byli nimi Leonid Jaszkin, Mychaiło Jewtuszenko i Bogdan Titarenko. Przypomnijmy, że porozumienie w sprawie uruchomienia tego programu zostało podpisane przez rektorów obu uczelni jeszcze jesienią 2017 r., zaś na początku 2018 r., ukraińscy studenci rozpoczęli studia oparte na polskim programie szkolnictwa wyższego w myśl uzgodnionego programu.

Po wręczeniu dyplomów rektorzy podpisali kolejny dokument - aneks do umowy pt.: „Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie Magisterskiego Programu Podwójnego Dyplomu”.

Następnie prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej Teofil Jesionowski pokazał film i opowiedział o swojej uczelni, o nowych horyzontach współpracy PUT z KPI. Na Politechnice Poznańskiej studiuje dziś młodzież z 60 krajów świata, w tym z Ukrainy.
„Współpraca z Politechniką Poznańską pomaga Kijowskiemu Instytutowi Politechnicznemu im. Igora Sikorskiego stać się częścią europejskiej przestrzeni edukacyjnej, a nasi studenci wzbogacają swą wiedzę, zdobywając kompetencje europejskich inżynierów i jest w tym ogromna zasługa rektora Politechniki Poznańskiej Tomasza Łodygowskiego, za co jesteśmy mu wysoce wdzięczni” - podkreślił Mychajło Zhurowski, kończąc uroczyste spotkanie Rady Naukowej Politechniki Kijowskiej.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України