Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Stał u źródeł polskich organizacji Ukrainy
Pamięć o Adolfie Kondrackim


Adolf Kondracki

30 maja 2019 r. na terenie Narodowego Memoriału Historyczno-Kulturowego „Groby Bykowni” odbyło się wydarzenie poświęcone pamięci znanego historyka i społecznika Adolfa Kondrackiego – człowieka szczególnego wymiaru, który stał u źródeł polskich organizacji społecznych regionu Kijowa i Ukrainy.

Życie Adolfa Kondrackiego jest przykładem służenia ludziom, przykładem osiągnięcia wysokiego celu, jakim jest ustanowienie prawdziwie braterskich stosunków między Ukrainą i Polską. Jako człowieka o dużym autorytecie wybierano go do kierowniczych organów na I-XVII Kongresach Związku Polaków Ukrainy. Pracował w projekcie „Z polskich rodzin”(w latach 2011-2012).

Wraz z dr. Henrykiem Strońskim założył Zrzeszenie Polskich Naukowców Ukrainy. Towarzystwo Naukowców Polskich Ukrainy. Brał czynny udział w działalności Kijowskiego Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Był wieloletnim, pełnym inwencji, członkiem Kolegium Redakcyjnego „Dziennika Kijowskiego”.

Urodził się 17 maja 1934 r. w Charkowie w rodzinie ukraińskich Polaków. W 1937 roku jego ojcu, na podstawie sfabrykowanego oszczerczego donosu, zarzucono szpiegostwo na rzecz Polski i Japonii i przysądzono najwyższy wymiar kary.  Rodzinie udało się uniknąć deportacji na Syberię dzięki ucieczce z wysyłkowego punktu. Ojca rehabilitowano w 1957 roku, zaś pozostałych członków rodziny dopiero w 1994 roku.

 Przez wiele lat owocnej pracy A. Kondracki został odznaczony wysokimi nagrodami państwowymi Ukrainy i Polski: Order „Odznaka Honoru” (Ukraina, 2004), „Za zasługi III stopnia” (Ukraina, 2005). W 1999 r. Otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Za znaczący wkład w umocnienie polsko-ukraińskiej przyjaźni został odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu Rzeczypospolitej Polskiej (2009) oraz 9 kwietnia 2015 r.  jednym z najwyższych odznaczeń w Polsce - Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii i kultury, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie.

Syn cynicznie tytułowanego „wroga ludu”, zastrzelonego i pochowanego w którymś z bykowniańskich grobów, był jednym z tych, dzięki któremu w dobie sowieckiej prawda o pochówkach w Bykowni, pomimo wszystkich prób uciszenia, wydobywała się na jaw, a w niepodległej Ukrainie była gruntowniej badana.

Jego ostatnią pracą naukową pracą naukową był referat pt. „Polski ślad w bykowniańskich pochówkach” wygłoszony przez niego na naukowo-praktycznej konferencji pod dewizą „Wspólna przeszłość. Ukraińcy i Polacy - ofiary komunistycznego terroru” zwołanej z okazji 75. rocznicy zbrodni Katyńskiej w dniu 25 marca 2015 r. Dokładnie miesiąc później 25 kwietnia 2015 r. odszedł od nas na zawsze.

Uczestnicy przedsięwzięcia złożyli kwiaty i zapalili znicze na masowych grobach Międzynarodowego Memoriału Pamięci Ofiar Totalitaryzmu w latach 1939–1941, a także złożyli kwiaty na grobie Adolfa Kondrackiego na Cmentarzu Leśnym.

Olga OZOLINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України