Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Nasz wkład w promocję mowy, kultury i tradycji polskiej
20 lat działalności Związku Polaków Zaporoża „Polonia”


Pamiątkowe zdjęcie z Jubileuszu 20-lecia Związku Polaków Zaporoża

Związek Polaków Zaporoża (ZPZ) „Polonia” obchodzi w tym roku okrągłą datę - 20-lecie działalności. Na jubileuszowe uroczystości do Zaporoża przybyła delegacja z Konsulatu RP w Charkowie, na czele z Konsulem Generalnym Januszem Jabłońskim.

Niezmienny prezes ZPZ „Polonia” - Lidia Jegorowa

Ale nie był to jedyny poważny powód, aby odwiedzić miasto Zaporoże. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prezes ZPZ „Polonia” Lidia Jegorowa, została nagrodzona Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla Polski”. Uroczystość wręczenia Krzyża nastąpiła podczas koncertu z okazji 20-lecia ZPZ „Polonia”, a to wysokie polskie odznaczenie państwowe wręczył Pani Lidii Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Janusz Jabłoński. Podczas uroczystości na Panią Prezes czekała jeszcze kolejna zasłużona nagrody - list z podziękowaniami od Prezesa Związku Polaków Ukrainy Antoniego Stefanowicza.

W ten świąteczny wieczór wiele słów wdzięczności skierowano do Prezes Lidii Jegorowej. I całkiem zasłużenie, gdyż ta piękna kobieta już od wielu lat gromadzi wokół siebie ludzi, rozbudza ich zainteresowania poprzez różne poczynania kulturalne, wycieczki, nauczanie języka polskiego, poznawanie historii i tradycji. Dzięki tej właśnie osobie jej zamiłowania do języka i kultury polskiej dziś „ZPZ” Polonia liczy ponad 400 aktywnych członków, nie licząc ich dzieci i wnuków.

Dzięki wysiłkowi i talentom tych zorganizowana została wspaniała wystawa prac, znakomity koncert (scenarzystka i jedna z czołowych prowadzących Angelina Jakowlewa) oraz ciepłe spotkanie z honorowymi gośćmi święta.  A było ich wiele: wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie Pani Agnieszka Wójcik-Mokrycka, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej Jan Sobiło, dyrektor Departamentu Kultury, Turystyki, Narodowości i Religii Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Władysław Moroko, przewodniczący Asocjacji Mniejszości Narodowych Obwodu Zaporoskiego Naofal Hamdani, I prezes Stowarzyszeń Narodowo -Kulturalnych Obwodu Zaporoskiego Aleksander Żytomierski, przedstawiciele innych stowarzyszeń narodowych regionu.

Zwieńczeniem świątecznego dnia była wycieczka statkiem dookoła wyspy Hortyca. Podczas przejażdżki po Dnieprze zaporoscy Polacy i ich przyjaciele wspominali o ciekawych chwilach z życia „Polonii”, zainspirowanych filmem nakręconym przez rodzinę Kiriuszynych.

Poniżej chcemy podzielić się z Wami niektórymi aspektami działalności Stowarzyszenia.

Programy edukacyjne: szkoła języka polskiego, kursy: tradycja i kultura języka polskiego, klub językowy

Na bazie Związku Polaków Zaporoża „Polonia” regularnie funkcjonuje szkoła języka polskiego na poziomie A1, A2, B1, B2. Można tu także przejść pełny lub krótki kurs polskiej historii, tradycji i kultury.  Skonsolidować wiedzę, nauczyć się swobodnie komunikować z Polską pomoże udział w klubie językowym. W tym roku pracował on z udziałem doświadczonej nauczycielki skierowanej z Polski przez ORPEG, Ewy Płoskiej.

Ponadto, przy wsparciu ZPZ „Polonia” w obwodzie zaporoskim, rozpoczęto zajęcia dot. nauki języka polskiego jako drugiego języka obcego, w szczególności w Zaporoskim Zespole Edukacyjnym nr 7 (dyrektor Konstantyn Biłous).

Okazanie pomocy dla wstępu do polskich zakładów edukacyjnych

ZPZ „Polonia” jest oficjalnym regionalnym przedstawicielem Ukraińsko-Polskiego Centrum Edukacji „UniverPL”. Dwa razy w roku w największych salach konferencyjnych w Zaporożu jeden z dyrektorów Centrum prowadzi otwarte prezentacje dla mieszkańców naszego regionu. Wszyscy, którzy chcą studiować w Polsce, mają możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy w Zaporożu w biurze ZPZ „Polonia”.

Edukacja w Polsce stanowi doskonałą okazję do poznania kultury, zobaczenia zabytków, korzystania z bogatego środowiska naturalnego kraju. Dyplomy polskich uczelni są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, na Ukrainie i w wielu innych krajach świata. To znacznie zwiększa możliwości absolwentów.

Działalność kulturalna, udział w festiwalach

ZPZ „Polonia” jest aktywnym uczestnikiem ogólnoukraińskich i regionalnych wydarzeń kulturalnych, wspieranych przez Zaporoską Obwodową Administrację Państwową i Stowarzyszenie Mniejszości Narodowych Obwodu Zaporoskiego. Takie jak "Święto Matki Boskiej Opiekuńczej na Hortycy”, Ogólnoukraiński Festiwal Wspólnot Narodowych „Jesteśmy Ukraińcami - We are Ukrainian”, „Przyazowski Interfolk”, „Wiara, Nadzieja, Miłość”, festiwal turystyczny „Zaporoże - miejsce szczęścia” etc. Występy artystyczne ZPZ „Polonia” odnoszą wielkie sukcesy wśród widzów i uzyskują wiele pozytywnych opinii od organizatorów festiwali. Na bazie ZPZ „Polonia” utworzono zespół, w repertuarze którego znajduje się wiele popularnych i popularnych polskich piosenek. Chór „Polonia” SPO ma wiele nagród, dyplomów i pucharów festiwalowych.

Wycieczki i regularne wyjazdy do Polski

Aby nie oderwać się od praojczyzny, nie zapomnieć o dziedzictwie kulturowym, Polacy Zaporoża często odwiedzają swoją etniczną ojczyznę. Na przykład niedawno, w święta majowe, ZPZ „Polonia” zorganizował wycieczkę pod dewizą: „Do majowej Polski”. Celem wyjazdu było poznanie miast Polski: Warszawy, Lublina, Gdańska, Malborka i innych.

Badania historyczne i naukowe

Z inicjatywy ZPZ „Polonia” regularnie odbywają się konferencje naukowe i praktyczne, które w nowym świetle otwierają strony historii naszego regionu dla zaporoskich Polaków. Tak, na przykład, w tym roku uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na wydarzenia tragedii katyńskiej i wołyńskiej. Osobnym tematem jest ubiegłoroczna 100. rocznica niepodległości Polski.


Prezes ZPZ „Polonia” Lidia Jegorowa oprowadza po wystawie honorowych gości święta Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego i biskupa Jana Sobiłę

Kierownik sekcji historycznej Związku Polaków Zaporoża „Polonia” dr Wiktor Filas stale prowadzi prace poszukiwawcze dotyczące historii i kultury Polaków w regionach przydniestrowskim i przyazowskim z pomocą czołowych ośrodków badawczych Ukrainy i Polski, organizuje archiwum ustnej historii polskich rodzin regionu zaporoskiego i przygotowuje te materiały do publikacji. W niedalekiej przyszłości grupa robocza Związku Polaków Zaporoża pod kierownictwem Wiktora Filosowa przygotowuje ostateczne opracowanie związane z historią polskiego obozu NKWD nr 100 w Zaporożu. Pamiętny znak z fragmentami ściany baraku rok temu, samodzielnie i na własny koszt, został ustanowiony przez członków ZPZ „Polonia” przy pomocy władz obwodowych i miejskich.

Przestrzeganie tradycji religijnych i kulturowych narodu polskiego

Zaporoscy Polacy organizują i osobiście uczestniczą w nabożeństwach w rzymskokatolickim  Sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu przestrzegają tradycje, świętują wszystkie święta religijne i państwowe oraz wspierają tendencje jednoczenia katolickich i prawosławnych wspólnot chrześcijańskich na świecie.

Komunikacja ze społeczeństwem, popularyzacja języka i kultury polskiej, relacje z działalności medialnej, własne centrum prasowe

Polacy Zaporoża, za pośrednictwem środków masowego przekazu i własnego centrum prasowego, promują polski język i kulturę oraz rozpowszechniają ważne wiadomości o swojej etnicznej ojczyźnie szerokiemu gronu rodaków. Przecież jak twierdzi Lidia Jegorowa - prezes ZPZ „Polonia” - możliwe jest organizowanie wydarzeń w wąskim kręgu swojej organizacji, ale nie będzie to w pełnej mierze promować Polskę wśród naszych rodaków. Dlatego przedsięwzięcia organizowane przez związek mają obszerny, powszechny charakter i prowadzone są z udziałem przedstawicieli mediów regionalnych i republikańskich.

Tatiana SMOLANINOWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України