Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Jubileusz
Uroczystość 20-lecia Domu Polskiego w Żytomierzu


Dyplom uznania dla dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu Ireny Perszko wręczył Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński

W Żytomierzu odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia powstania Domu Polskiego w Żytomierzu. Uroczystości zainaugurowała msza święta w katedrze św. Zofii odprawiona w intencji Polaków Żytomierszczyzny i z okazji jubileuszu placówki. Mszę celebrował Kapelan Polaków Żytomierszczyzny ks. Ryszard Karapuda TChr. Następnie uroczystość kontynuowano w sali Żytomierskiej Filharmonii Obwodowej.

Część artystyczną zapewnili znane i lubione przez naszą publiczność zespoły – Polski Chór Kameralny im. J. Zarębskiego pod batutą Zasłużonego dla Kultury Polskiej Jana Krasowskiego, Wokalny Zespół Dziecięcy „Kwity” pod kierownictwem pani Larysy Bojko. Nie zabrakło i utworów naszego wielkiego rodaka Fryderyka Chopina w wykonaniu pianistki Nadiji Tiszkowej oraz przepięknych romansów polskich, które zaprezentowała Eugenia Gintowt. Także na scenie pojawił się słynny zespól „Białe gołąbki” z Suseł – kierownik artystyczny Zasłużona dla Kultury Polskiej Antonina Szczyrska. Gościem specjalnym koncertu stał Dziecięcy Zespół Folklorystyczno-Etnograficzny „Aksamitki”, który działa przy Domu Polskim w Barze. Kierownik artystyczny zespołu – Zasłużona dla Kultury Polskiej Inna Miedwiediewa.


Polski Chór Kameralny im. J. Zarębskiego pod batutą Zasłużonego dla Kultury Polskiej Jana Krasowskiego

Uroczystość 20-lecia powstania Domu Polskiego swą obecnością zaszczycili wielce szanowni goście – prezesi i członkowie organizacji polskich z Żytomierza i obwodu żytomierskiego (Malin, Nowa Borowa, Berdyczów, Baranówka, Bykówka, Marianówka, Romanów, Nowogród Wołyński, Susły, Lubar) oraz przedstawiciele instytucji ukraińskich, które od lat współpracują z Domem Polskim.

W sposób szczególny powitani zostali goście honorowi – przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Roman Wróbel, Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, dyrektorka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankowsku Maria Osidacz, dyrektorka Domu Polskiego w Barze Małgorzata Miedwiediewa oraz zastępca mera Żytomierza Dmytro Tkaczuk.


Gratulacje składa przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Roman Wróbel.
Na scenie: Kazimierz Ratuszyński, Emilia Chmielowa, Irena Perszko, Mirosława Starowierow

Działalność Domu Polskiego nie byłaby możliwa bez współpracy z polskimi ośrodkami w Żytomierzu i obwodzie. W trakcie uroczystości dyrektor Domu Polskiego Irena Perszko wręczyła podziękowania dla prezesów organizacji polskich, które przez wielu lat wspierają placówkę i aktywnie uczestniczą w jej działalności. Podziękowanie od Domu Polskiego m.in. otrzymali –Wiktoria Szewczenko (Nowogród Wołyński), Walentyna Jusupowa (Żytomierz), Zygmunt Wengłowski (Żytomierz), Katarzyna Rudenko (Malin), Stanisława Rudkowska (Bykówka), Ludmiła Chimicz (Baranówka). Za wyjątkowe zasługi przez Polakami Żytomierszczyzny i zaangażowanie w realizację pomysłu powstania w Żytomierzu Domu Polskiego podziękowanie wręczone zostało Emilii Chmielowej. Także podziękowanie za współpracę otrzymali dyrektorzy szkół państwowych – Mikołaj Szaniuk (szkoła w Denyszówce) oraz Aleksander Pyłypczuk (szkoła w Marianówce ).

Ze swojej strony prezesi organizacji polskich gratulowali Domowi Polskiemu pięknego jubileuszu i także dziękowali za wsparcie i możliwość współdziałania.

Bardzo wzruszającym momentem było wręczenie podziękowania od Domu Polskiego dla ks. Ryszarda Karapudy TChr, który jako Kapelan przez 2 lata służył Polakom Żytomierszczyzny i niestety zmuszony jest opuścić naszą Kapelanię.

Dyplom uznania dla p. dyrektor Ireny Perszko podczas swego przemówienia na uroczystości wręczył Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński.


Wokalny Zespół Dziecięcy „Kwity” pod kierownictwem pani Larysy Bojko

List gratulacyjny z okazji 20-lecia Domu Polskiego od prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odczytał pan Roman Wróbel. Ponadto wręczył on Medale Brązowe Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Janowi Krasowskiemu i Larysie Bojko. Ponadto Stowarzyszenie przyznało Medal Srebrny dla Domu Polskiego w Żytomierzu. Przy wręczeniu Medalu Roman Wróbel zaprosił na scenę obecnych na Sali byłych dyrektorów Domu Polskiego w Żytomierzu Kazimierza Ratuszyńskiego, Mirosławę Starowierow oraz Emilię Chmielową, jako realizatorkę inicjatywy powstania placówki.

Odczytano również pismo powitalne od jednego z partnerów w Polsce – Muzeum w Gostyniu, w którym podkreślono, że „Dom Polski jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i intelektualnego Polaków na Żytomierszczyźnie”.

Po koncercie uroczystość kontynuowano w jednej z restauracji Żytomierskich. Spotkanie odbywało się w bardzo ciepłej atmosferze. A częstowaniu towarzyszył występ zespołu „Polescy soliści” w składzie Zasłużonych dla Kultury Polskiej Natalii Trawkinej i Mikołaja Nagirniaka.

Uroczystość 20-lecia Domu Polskiego w Żytomierzu dofinansowana została przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP.

mgr Walentyna JUSUPOWA
(prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України