Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
III finałowy etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19

Do Warszawy na dwuetapowy egzamin przyjechała 19-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Wyniki zostały ogłoszone podczas Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 4 lipca 2019 roku w Belwederze z udziałem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sześć laureatów otrzymało indeksy na polskie uniwersytety.

Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego, uczestnicy przystąpili do egzaminu pisemnego oraz ustnego. W komisji egzaminacyjnej zasiedli członkowie Komitetu Głównego Olimpiady składającego się z profesorów państwowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację „Wolność i Demokracja” „Polskie Echa – wspieranie nauki historii Polski na Świecie” we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i współfinansowane przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2018 i 2019. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski.

I etap III. Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi przeprowadzono w dniu 24 listopada 2018 r. w 12 miastach Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropiwnickim oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi. W etapie szkolnym udział wzięło ponad 300 dzieci z trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących. Uczniowie musieli w przeciągu godziny  uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok od średniowiecza po współczesność.

Do II etapu zakwalifikowano 79 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych: Szkole Ogólnokształcącej nr 3 im. Marii Magdaleny we Lwowie, Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Do III etapu Komitet Główny Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytki, zakwalifikował 21 uczestników.

Nagrodą główną III Olimpiady Historii Polski jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. W tej edycji do wyboru są indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

4 lipca 2019 roku w Belwederze podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszono wyniki III Olimpiady Historii Polski. W tym roku Komitet wyłonił 6 laureatów, oraz przyznał specjalne wyróżnienie dla finalistki z Białorusi.

Uczestnicy otrzymali Dyplomy z rąk Roberta Czyżewskiego - Prezesa Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz nagrody od małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Indeksy wręczył laureatom Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz przekazał nagrody nauczycielom przygotowującym uczniów do Olimpiady.

 Oto lista laureatów III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Miejsce 1: Danuta Stefanko  - uczennica  Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Miejsce 2: Anna Gliwińska  -  uczennica Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnym.

Miejsce 3: Daria Czudnowska  - uczennica  Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie.

Miejsce 4:  Świętosław Żdaniuk  - uczeń Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu.

Miejsce 5: Helena Kurnicka uczennica   - Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie. 

Miejsce 6: Maksym Marczenko - uczeń Polskiej  Szkoła Sobotnia przy ZNP.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni kontynuowali spotkanie na tarasie Belwederu, gdzie była możliwość bezpośrednich rozmów oraz zdjęć z Pierwszą Damą oraz pozostałymi Gośćmi.

W uroczystości udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr hab. Piotr Bednarz, dr hab. Andrzej Korytko, dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, dr hab. Mariusz Sawicki; Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski oraz Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Soroczyński, przedstawiciele Fundacji „Wolność i Demokracja”: Prezes Robert Czyżewski, Sekretarz Lila Luboniewicz, Anna Plichta, Małgorzata Jastrzębska oraz Anna Śmigielska – sekretarz Olimpiady

Grupa młodzieży przyjechała do Polski z nauczycielami historii, którzy w trakcie egzaminów uczestniczyli w metodycznych warsztatach doszkalających. Po egzaminach i intensywnym programie w Warszawie, grupa udała się w objazd historyczny po Polsce, co jest dodatkową nagrodą dla uczestników III etapu Olimpiady i ich nauczycieli.

Anna ŚMIGIELSKA
Sekretarz Olimpiady Historii Polski 2018/2019
(Zdjęcia: KPRP)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України