Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Projekt międzynarodowy
Kurs europejski i decentralizacja – wspólnym tematem!

W dniach 1 – 9 sierpnia w Nieżynie odbywały się zajęcia III Międzynarodowej Szkoły Letniej pod dewizą: „Wyzwania dla współczesnej demokracji: ukraińskie i polskie doświadczenia decentralizacji oczami młodzieży”, w której udział wzięło 15 studentów z Ukrainy, reprezentujących osiem Uniwersytetów z Nieżyna, Kijowa, Odessy, Czerniowiec, Humania i Ostrogu oraz 15 polskich studentów z trzech uczelni wyższych - z Krakowa, Warszawy i Rzeszowa.

Celem tej inicjatywy jest pogłębienie u ukraińskich i polskich studentów wiedzy na temat doświadczeń reformy administracyjnej w Polsce i na Ukrainie, a także wypracowanie umiejętności analizy i odnajdywania sposobu rozwiązania problemów społeczności lokalnych, wynikających przy realizacji reformy decentralizacji.

Projekt realizowany jest w płaszczyźnie działań Ukraińsko-Polskiej Rady Wymiany Młodzieży przy wsparciu Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy oraz pod honorowym patronatem Ambasady RP w Kijowie.


Z-ca ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń (C) i kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Ewa Matuszek-Zagata
w rozmowie z rektorem Uniwersytetu Nieżyńskiego Ołeksandrem Samojłenkiem

Począwszy od 2017 r. Narodowy Uniwersytet Państwowy im. M. Gogola w Nieżynie, z inicjatywy jego wykładowców Maksyma Potapenki i Julii Kuźmenko, podjął współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jej celem jest zbliżenie narodów Ukrainy i Polski poprzez uaktywnienie udziału w tym zakresie nowego pokolenia. Z czasem w 2018 roku do realizacji tych celów dołączył Uniwersytet Kijowski im. B. Grinczenki.

Tradycyjnie już wcieleniu w życie tego wyjątkowego projektu pomaga Rada Miasta i Rejonu Nieżyńskiego, Uniwersytet im. M. Gogola, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, polska organizacja pozarządowa „Simo”, ukraińska organizacja pozarządowa „Inicjatywa w działaniach”, Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie, Uniwersytet Kijowski im. Borysa Grinczenki.


Inauguracja III Międzynarodowej Szkoły Letniej w Nieżynie

„Pomysł szkoły letniej narodził się na jednej z konferencji naukowych na Uniwersytecie w Nieżynie w roku 2016 - mówi współorganizator szkoły letniej, nauczyciel Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Mateusz Kamionka. - Wtedy to ja z koleżanką ze strony ukraińskiej „spiritus movens” tego wspaniałego przedsięwzięcia - Julią Kuźmenko dostrzegliśmy, jak po przyjacielsku komunikują się polscy i ukraińscy studenci, jakie ważne tematy poruszają obcując ze sobą. Postanowiliśmy zrobić coś więcej niż zwykła konferencja. Tak narodziła się Międzynarodowa Szkoła Letnia, w której studenci mogą nauczyć się wielu dobrych rzeczy, a jednocześnie zrelaksować się. Nie szukaliśmy długo wspólnego mianownika, motywu przewodniego naszych rozważań. Stał się nim obszar tematyczny bliski Polsce i Ukrainie - kurs europejski i decentralizacja. Młodzi ludzie lubią te tematy. Prowadzimy nie tylko wykłady. Mamy wiele praktycznych warsztatów, wycieczek do organizacji państwowych i publicznych. Można przecież z wielu źródeł o czymś przeczytać, ale lepiej raz przekonać się o tym naocznie. W przyszłym roku ukraińskich studentów ponownie zaprosimy do nas, do Polski”.

W tym roku Międzynarodowa Szkoła Letnia odbyła się po raz trzeci. Gospodarzem pierwszej Szkoły był Nieżyn, drugiej – polskie miasta Olkusz i Kraków i oto 2 sierpnia br. w podniosłej atmosferze nastąpiło oficjalne otwarcie tej nieformalnej imprezy edukacyjnej znów na Uniwersytecie w Nieżynie.


Słuchacze Szkoły – studenci z Polski

W uroczystościach inauguracji uczestniczyli m.in.: z-ca ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Ewa Matuszek-Zagata, mer miasta Anatolij Linnik, sekretarz Rady Miejskiej Nieżyna Walery Sałogub, z-ca mera Igor Aleksejenko, rektor uniwersytetu Ołeksandr Samojłenko, prezes PKOS „Aster" w Nieżynie Weronika Mandryko, przedstawiciel Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego Łukasz Stach i kierownik polskiej grupy uczestników III Międzynarodowej Letniej Szkoły Mateusz Kamionka, kierownik Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu Kijowskiego im. Bogdana Grinczenki Oksana Sałata, I wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz, docent Wydziału Historii i Prawa Uniwersytetu w Nieżynie Wołodymyr Martynenko, docent Katedry Historii Powszechnej i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Nieżynie Julia Kuźmenko, docent Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu w Nieżynie Maksym Potapenko, ukraińscy i polscy studenci.

„Takie przedsięwzięcia są niezbędne dla młodzieży polskiej i ukraińskiej - powiedział Ołeksandr Samojłenko, rektor Uniwersytetu w Nieżynie - Ostatnie wydarzenia w Radzie Europy potwierdziły, że Polacy są naszymi oddanymi przyjaciółmi, dlatego powinniśmy wszechstronnie sprzyjać wzajemnemu porozumieniu między naszymi narodami”.


Słuchacze Szkoły podczas zwiedzania Gabinetu Ministrów Ukrainy

Ciekawymi spostrzeżeniami podzielił się z uczestnikami Szkoły Letniej też z-ca Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Michał Giergoń. Uwydatnił on znaczenie procesu decentralizacji w rozwoju państwa, podkreślił potrzebę przełamywania stereotypów i barier.

Mer Nieżyna Anatolij Linnik zapewnił, że Rada Miasta pomaga i będzie pomagać w przeprowadzaniu takich form zorganizowanego działania, zwłaszcza zważając na to, że ukraińska i polska młodzież studencka wykazuje zainteresowanie reformą decentralizacji, będącą jedną z najbardziej udanych reform na Ukrainie.

I wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz uwydatnił, że historia się powtarza i, że Ukraina i Polska muszą utrzymywać stosunki sojusznicze. Jego zdaniem zachodnie trendy i aspiracje zawsze docierały na Ukrainę z Polski.

Dla urzeczywistnienia programu Międzynarodowej Szkoły Letniej zaangażowano 26 lektorów i moderatorów - wysoce profesjonalnych naukowców i wykładowców ukraińskich i polskich wyższych uczelni.

Rozkład zajęć Szkoły był zróżnicowany i intensywny. Obejmował on wykłady i szkolenia poświęcone polskim i ukraińskim doświadczeniom w budowaniu systemu samorządu terytorialnego; wyjazdy studyjne, w tym do Rady Najwyższej i Gabinetu Ministrów Ukrainy. Przeprowadzono seminaria naukowo-edukacyjne, okrągłe stoły i sesje praktyczne z deputowanymi Rady Najwyższej Ukrainy, urzędnikami dzielnicy Peczerskiej Kijowa i pracownikami administracji państwowej stolicy i miasta Nieżyna, członkami lokalnych organów samorządowych i liderami stowarzyszeń publicznych.

Wszystko to miało na celu podnoszenie świadomości problemów koncepcyjnych decentralizacji, uzyskiwanie kompetencji społecznych i zawodowych, poznanie praktycznych działań ukraińskiego systemu politycznego.

W pamięci słuchaczy Szkoły pozostaną zapewne także ciekawe programy wycieczkowe: zwiedzanie kompleksów muzealnych Uniwersytetu Nieżyńskiego oraz zabytków architektonicznych i historycznych Nieżyna, Czernihowa i Kijowa.


Rektor Uniwersytetu Nieżyńskiego Ołeksandr Samojłenko otrzymał z rąk
kierownika grupy studentów polskich Mateusza Kamionki Znak Pamiątkowy

Do programu włączono też lokalne wycieczkowo-krajoznawcze seminarium pt. „Polska społeczność miasta Nieżyna: retrospekcja historyczna i nowoczesność”, które przeprowadził wiceprezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenie „Aster" w Nieżynie, docent Katedry Historii Ukrainy Uniwersytetu Maksym Potapenko, podczas którego uczestnicy projektu zawitali do Centrum Kultury Polskiej w Nieżynie.

Program edukacyjny, kulturalny i rekreacyjny – wszystko to sprzyjało ustanowieniu międzynarodowego historyczno-kulturalnego dialogu między ukraińską i polską młodzieżą, a przyjaźń, która zawiązała się między studentami będzie trwać przez wiele, wiele lat.

Wierzymy, że uczestnicy tego obopólnie korzystnego przedsięwzięcia stworzą trwałe podwaliny przyszłej elity politycznej Ukrainy i Polski.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України