Dziś: czwartek,
18 kwietnia 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Obchody Święta Wojska Polskiego w Kijowie
Uczciwość wymaga pamięci


Pochylono czoła nad grobami ofiar totalitaryzmu na Polskim Cmentarzu Wojennym w podkijowskiej Bykowni

Dwa święta – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w tradycji ludowej Matki Bożej Zielnej) i święto Wojska Polskiego sprowadziły do Konkatedry pw. św. Aleksandra w Kijowie wiernych na Mszę św. zamówioną przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w intencji Ojczyzny i Polaków.

Święto państwowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia ustanowiono na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą, która to zatrzymała milionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem sowieckiego totalitaryzmu.

W dniu tym dyplomaci polscy, duchowni i liczni przedstawiciele społeczności polskiej stolicy Ukrainy, pamiętając o wielu innych pokoleniach Polaków, którzy złożyli ofiarę krwi w walce o niepodległość oddali hołd polskim żołnierzom, spoczywającym na cmentarzach miasta.


Mszę św. w intencji Ojczyzny i Polaków celebrowali o. Michał Brankiewicz i Duszpasterz Polaków ks. dk. Jacek Jan Pawłowicz

Uroczyście złożono kwiaty i zapalono znicze w Skośnej Kaponierze twierdzy kijowskiej, w miejscu, gdzie byli więzieni i rozstrzelani przywódcy Powstania Styczniowego walczący na Ziemiach Ukrainnych.

Uszanowano pamięć 114 żołnierzy Wojska Polskiego (5 i 6 Pułku Piechoty Legionów), poległych w walkach toczonych w maju i czerwcu 1920 roku w obronie Kijowa na Przyczółku Browarskim.

Pochylono czoła nad grobami żołnierzy I Armii Wojska Polskiego bohatersko broniącymi kijowskie niebo podczas masowego nalotu 50 junkersów na stację Darnica w kwietniu 1944 roku.


Złożono wieniec i zapalono znicze
w Skośnej Kaponierze twierdzy kijowskiej, w miejscu, gdzie rozstrzelano przywódców Powstania Styczniowego na Ziemiach Ukrainnych

W podniosłej ciszy odbyło się złożenie kwiatów i zniczy na grobach Polskiego Cmentarza Wojennego w podkijowskiej Bykowni. Modlitwę za spoczywające tu ofiary systemu gigantycznej nienawiści wymierzonej przeciwko człowiekowi odprawił o. Michał Brankiewicz, a Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki wygłosił ekspresywne przemówienie w którym między innymi zaznaczył:

  Obchody Święta Wojska Polskiego na Ukrainie mają szczególny charakter. Odbywają się na teryto­rium państwa obcego, ale braterskiego. Na terytorium, gdzie żołnierz polski zapisał wiele kart bo­haterstwa, wiele wspaniałych zwycięstw, ale także kart tragicznych. Od wyprawy Bolesława Chro­brego, przez bitwy pod Chocimiem, o Kamieniec Podolski, pod Konotopem, boje Legionów Piłsud­skiego, przez Obronę Lwowa po obronę Przebraża - żołnierz polski na tych terenach zwyciężał lub ginął, broniąc Ojczyzny i Rodaków przed potęgą moskiewską, turecką czy szwedzką.


Uszanowano pamięć
żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w walkach obronnych o Kijów w 1920 roku

Wiele krwi przelaliśmy w bratobójczych starciach polsko-ukraińskich. Tej historii również nie zmie­nimy, ale możemy o niej mówić z szacunkiem, doceniając bohaterstwo i patriotyzm obu stron, i uczciwie. A uczciwość wymaga pamięci o tym, że żołnierz polski i ukraiński wielokrotnie walczył tu ramię w ramię. I dziś także żołnierz polski staje u boku ukraińskiego - w obliczu najazdu rosyjskie­go, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w toku ćwiczeń poligonowych czy w dowodzeniu operacja­mi międzynarodowymi, jak w ramach brygady LitPolUkr w Lublinie.

Historia polsko-ukraińskich relacji, także historia wojskowa nie jest zatem tylko i nie jest przede wszystkim - jak chcą niektórzy - historią konfliktu i wzajemnych krzywd. Jest historią sojuszy, wol­nego wyboru wspólnej drogi.


Złożono hołd żołnierzom bohatersko broniącymi kijowskiego nieba
podczas hitlerowskiego nalotu na stację Darnica w kwietniu 1944 roku

1 września - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński stanie w Warszawie u boku innych przywódców światowych, stojących na straży pokoju. Cieszę się na tę podróż przywódcy Ukrainy, połączoną z jego pierwszą wizytą dwustronną w Polsce. Jestem przekonany, że otworzy drogę do wielu pożytecznych dla obu stron decyzji, w tym podno­szących obronność naszego regionu.

W Lesie Bykowniańskim, uczczono również pamięć męczenników spoczywających w ukraińskiej części Nekropolii.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України