Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Exmer Lwowa „Pod Pegazem”
„TOPOLOGIA WYOBRAŹNI”

Swoistym sygnałem dla wydaw­ców i tłumaczy po obu stronach granicy, że dwujęzyczność ukraińsko-polska, a także polsko-ukraińska, nie powinna być sporadycznym rozbłyskiem na niebie poezji, ale świadomą polityką kulturalną, mającą na celu duchowe wzbogacenie narodów ze sobą sąsiadujących stała się nowa pozycja książkowa pt.: TOPOLOGIA WYOBRAŹNI zawierające utwory poetyckie Wasyla Kujbidy oraz ich przekłady autorstwa Oksany Bielakowej i Tadeja Karabowycza.

 W szerokim gronie znawców i miłośników poezji 25 września odbyła się prezentacja tej książki, którą zainaugurował dyrektor wydawnictwa „Kijów - Paryż - Dakar” Borys Klymenko. Wspaniałym umiejscowieniem przedsięwzięcia stały się sale wystawowe stołecznej galerii „ABC-art” z nastrojową ekspozycją prac malarskich Mychajła Pożywanowa, który zadbał o szatę graficzną tego wydania.

Autor zbioru, intencją którego było - jak wyznał - skłonić czytelnika do własnych poszukiwań, podzielił się przemyśleniami i wspomnieniami biograficznymi. Zabrzmiały jego wiersze w oryginale i tłumaczeniach, dyskursywne i dowcipne riposty Mychajła Pożywanowa oraz liczne aprobatywne wypowiedzi przyjaciół i zagorzałych miłośników poezji. Ze strony polskiej imprezę zaszczycił swoją obecnością dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. dr hab. Henryk Sobczuk.

Dla poety - zaznacza się w przedmowie do książki - dorobek każdej z jego nowych książek, nawet jeśli jest to dziesiąta kolejna, to jak debiut: odnowienie intelektualnego i emocjonalnego związku ze swoim czytelnikiem, niewola słowa nowych serc. A kiedy poeta odważył się wejść na tereny innego języka, to jest już - debiut na poziomie międzynarodowym.

Wasyl Kujbida - znany ukraiński poeta: laureat Nagrody im. Pawła Tyczyny Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy, Nagrody Iwana Ohijenki, Francuskiej Nagrody «Złota maszyna do pisania*.

Jego utwory tłumaczone były na język polski, bułgarski, rosyjski, angielski, fran­cuski i japoński.

Poezja Wasyla Kujbidy wymaga przemyślanej lektury: na poziomie filozoficznym teksty wymagają odpowiedniego przygotowania czytelnika i jego gotowości do zaakceptowania nieoczekiwanych zwrotów myśli lub rozsupłania obrazu po­etyckiego.

Poeta wybrał dla polskojęzycznego czytelnika wiersze napisane w ostatnich latach, w czasie, gdy stosunki polsko-ukraińskie czekają na wielopłaszczyznowy wzajemny ruch: od prac naukowo-historycznych, politycznych i prozatorskich publikowanych w obu językach do dwujęzycznych wydań poetyckich.

Cóż za nieostrożność — urodzić się!
Cóż za awanturnictwo — żyć!
Tym bardziej, że nie znasz przeznaczenia śmierci.
Zbieram wątpliwości,
Żeby te, spakowane w sakwę,
Co wisi na drzewie,
Służyły latarnią dla przechodzących.
***
Яка необачність — народитися!    
Який авантюризм — жити!    
Тим більше, якщо не знаєш призначення смерті.
Збираю сумніви,
Щоб вони, покладені в торбу,
Що висить на дереві,
Для перехожих -  ліхтарем служили.

EX LIBRIS

Wasyl Kujbida. TOPOLOGIA WYOBRAŹNI (Tłumaczenie z jęz. ukraińskiego Oksana Bielakowa, Tadej Karabowycz). Ilustracje: Mychajło Pożywanow: Wyd. «Kijów - Paryż - Dakar», 2019. - 456 str.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України