Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
XVII Festiwal
„Jesień z muzyką Karola Szymanowskiego” w Kropywnyckim


Wspaniałą niespodzianką dla zgromadzonych fanów muzyki klasycznej stał się występ gości z Polski - znakomitego „Trio Śląskiego”, w składzie pianistki - Joanny Domańskiej, klarnecisty - Romana Widaszka (P) i waltorniarza - Tadeusza Tomaszewskiego

3 października 1882 roku w dość dużej wsi Tymoszówka, w ówczesnym powiecie czehryńskim, byłej guberni kijowskiej, przyszedł na świat Karol Maciej Szymanowski - wielki humanista o wielostronnych zainteresowaniach, muzyczna twórczość którego to z pewnością jedno z najbardziej imponujących osiągnięć na gruncie kultury polskiej i ogólnoświatowej.

Jak dzisiaj, 82 lata po śmierci, postrzegamy dorobek Karola Szymanowskiego?


W Kijowskiej Akademii Muzycznej podczas prezentacji antologii: „Szymanowscy, Blumenfeldowie, Nejgauzowie: rodziny muzyczne na styku kultur” naprzemiennie brzmiała informacja o wydaniu i muzyka omawianych kompozytorów

Ostatnie lata przyniosły istotny wzrost zainteresowania jego muzyką na całym świecie, aczkolwiek w jego małej ojczyźnie, dzięki zapałowi Aleksandra Polaczoka - prezesa Stowarzyszenia „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim, już siedemnasty rok z rzędu obchodzony jest uroczyście dzień urodzin patrona organizacji w szerokim artystycznym odniesieniu.

W przededniu urodzin w sali Szkoły Muzycznej miasta zainaugurowano XVII Festiwal pt. „Jesień z muzyką Karola Szymanowskiego”. Wspaniałą niespodzianką dla zgromadzonych tu fanów muzyki klasycznej stał się występ gości z Polski - znakomitego „Trio Śląskiego”, w składzie pianistki - Joanny Domańskiej, klarnecisty - Romana Widaszka i waltorniarza - Tadeusza Tomaszewskiego. W ich przepięknym wykonaniu wysłuchaliśmy utworów polskich kompozytorów XX-XXI wieku, w tym - J. Świdera, F. Lessela, K. Pendereckiego. Wykonanie „Trio Titanic” Mikołaja Góreckiego (juniora) - ocenione burzliwymi owacjami - było punktem kulminacyjnym koncertu.


W ramach festiwalu Kijów Music Fest, polskich artystów, wraz z Narodowym Zespołem Solistów Kijowska Kamerata pod batutą Walerija Matiuchina oklaskiwali kijowianie na koncercie pt. „Muzyczny dialog: Ukraina-Polska” w Małej Sali Akademii Muzycznej

Trio Śląskie założone jeszcze w 2001 roku tworzą muzycy związani z Akademią Muzyczną w Katowicach i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Prowadzą oni aktywną działalność artystyczną oraz indywidualnie udzielają się w innych formacjach kameralnych.

Dzień wcześniej (1 października), w ramach festiwalu Kijów Music Fest, polskich artystów, wraz z Narodowym Zespołem Solistów Kijowska Kamerata pod batutą Walerija Matiuchina oklaskiwali kijowianie na koncercie pt. „Muzyczny dialog: Ukraina-Polska” w Małej Sali Akademii Muzycznej. „Trio Śląskie” wykonało dwa utwory: Trio Concerto - Mikołaja Góreckiego i Ukiyo-e No 4 - Marcela Chyrzyńskiego. Obie kompozycje przeznaczone były na klarnet, waltornię, fortepian i orkiestrę smyczkową.

W festiwalowych imprezach uczestniczyli aktywnie członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, nauczyciele języka polskiego, duchowieństwo. Ambasadę RP w Kijowie reprezentowali radca Jacek Gocłowski i konsul Przemysław Pierz.

W dzień urodzin 3 października uczestnicy obchodów zawitali do rodzinnej wsi Szymanowskiego - Tymoszówki, gdzie entuzjastycznie spotykali ich uczniowie tutejszej szkoły noszącej imię kompozytora, opiekujący się jego muzeum, jak też do pobliskiej wsi Kamienka, gdzie odbyła się prezentacja książek „Szymanowscy, Blumenfeldowie, Nejgauzowie: rodziny muzyczne na styku kultur” i etno muzycznego zbioru  „Czumackie pieśni”.


W szkole noszącej imię Szymanowskiego, w rodzinnej wsi kompozytora – Tymoszówce, Aleksander Polaczok wręczył Antologię Giennadijowi Liniewiczowi (P) - prezesowi Polskiego Centrum Kulturowego im. K. Szymanowskiego w Czerkasach

Antologia: „Szymanowscy, Blumenfeldowie, Nejgauzowie: rodziny muzyczne na styku kultur” to pierwszy ukraiński na dużą skalę zbiór badań i materiałów o powiązanych z Ukrainą ścieżkach życia i twórczości muzyków znanych na całym świecie. Do druku przygotowany został we współpracy z pozarządową organizacją społeczną Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego, Kropywnyckie Muzeum Kultury Muzycznej im. K. Szymanowskiego i Instytut Studiów Artystycznych, Folkloru i Etnologii. im. M. Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, przy udziale wiodących zagranicznych znawców tej tematyki. Zbiór zawiera ponad 40 obszernych artykułów i materiałów (około 660 stron), w tym ponad 10 artykułów autorów zagranicznych, które zostały podane w oryginalnych językach i przekładzie na język ukraiński.

Współautor i redaktor zbioru, który podjął się dzieła kompilacji tekstów literackich różnych autorów i z różnych źródeł Aleksander Polaczok w ramach festiwalowych przedsięwzięć prezentował antologię publiczności w Kijowie, Kamience i Czerkasach.

W ramach Festiwalu w Kropywnyckim odsłonięto też tablice poświęcone Polakom, których życiorysy powiązane są z tym miastem – Jerzemu Oleszy i męczennikom totalitaryzmu Włodzimierzowi Dunin-Zuchowskiemu i Grzegorzowi Doliwa-Dobrowolskiemu, o czym dokładniej można dowiedzieć się z relacji Haliny Zeniuk.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України