Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Jubileusz
10 lat z „Monitorem Wołyńskim”

Do stolicy Wołynia 10 października przybyli przedstawiciele mediów polonijnych Ukrainy, Białorusi i Litwy na zjazd, w ramach którego Fundacja „Wolność i Demokracja” przygotowała program szkoleniowo-warsztatowy oraz uroczyste obchody 10-lecia gazety „Monitor Wołyński”.

Pierwszy numer tego pisma, dostępnego w obwodach wołyńskim, rówieńskim i tarnopolskim Ukrainy, ukazał się 16 lipca 2009 roku. Dziś nakład tego dwutygodnika sięga 5 tysięcy egzemplarzy i - jako że adresowany jest on do miejscowych Polaków i Ukraińców zainteresowanych relacjami między naszymi narodami - ukazuje się w dwóch językach - po polsku i po ukraińsku. Redaktorem naczelnym od dziesięciu już lat jest jeden z pionierów dziennikarstwa polskiego na Ukrainie - zdolny i wszechstronny Walenty Wakoluk.

„Monitor Wołyński” to nie tylko ścisłe grono redakcyjne. „Monitor” to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą to pismo” – podkreśliła z-ca red. naczelnego Natalia Denysiuk, nadmieniając, że gdy kiedyś postanowiła policzyć, ile osób (nie tylko dziennikarzy) ale również członków stowarzyszeń polskich, nauczycieli polskiego, historyków, etnografów, krajoznawców i innych korespondentów, pisało teksty do gazety to okazało się, że jest ich ponad dwustu.


Za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego Walentemu Wakolukowi oraz Natalii Denysiuk wręczono Złote Krzyże Zasługi

Gazeta nie tylko relacjonuje życie Polaków na Wołyniu, ale w publikacjach aktywnie promuje idee integracji europejskiej i euroatlantyckiej, postępu w dialogu Polska-Ukraina.

W pierwszym dniu zjazdu dziennikarze uczestniczyli w warsztatach medialnych.  W przepięknym jesiennym plenerze Robert Krauze z „Telewizji Republika” zapoznał zebranych z arkanami doskonalenia swoich umiejętności w pracy z dronem.

O sposobach wykorzystywania przez media tradycyjne współczesnych narzędzi promowania materiałów, w tym sieci społecznościowych,  o roli mediów polskich za granicą opowiedziała na warsztatach dziennikarskich Dorota Kania z „Gazety Polskiej”, natomiast na spotkaniu z Piotrem Pałką z portalu „Kresy24”  burzliwie omawiano kwestię wykorzystania mediów społecznościowych w procesie komunikacji z odbiorcami prasy polonijnej.


Złożeniem wieńców, modlitwą i chwilą milczenia uczczono pamięć poległych Polaków w szeregu miejsc ich pochówku

Zagadnienia związane z zagrożeniami pracy redakcji, w tym z fałszywymi wiadomościami oraz działaniami dezinformacyjnymi w dzisiejszym świecie przybliżył słuchaczom Paweł Bobołowicz, dziennikarz „Radia Wnet” i współtwórca polskiej odsłony projektu StopFake informującego o zagrożeniach płynących z fake’ów oraz dezinformacji. Jego zdaniem pogoń za sensacją i ślepy wyścig między redakcjami o pierwszeństwo publikacji, w sytuacji, gdy jak grzyby po deszczu mnożą się fabryki trolli i atakują automatyczne boty – wszystko to nie pozwala na solidną weryfikację informacji, jej wiarygodności. Paweł przedstawił nam (sprawdzone przez niektórych już w dni zjazdu) niezwykle użyteczne narzędzia do weryfikowania informacji, w tym autentyczności zdjęć i wideo.

Uroczystości Jubileuszu 10-lecia „Monitora Wołyńskiego”, zaszczycili swoją obecnością Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur, przedstawiciele władz miejskich i obwodowych.

Przedstawiciele Prezydenta RP, dyplomaci polscy na Ukrainie i dziennikarze w drugim dniu zjazdu wyjechali do Kowla, gdzie uczestniczyli w mszy świętej w kościele pw. Świętej Anny. Dziękczynną mszę świętą w podziękowaniu tym, którzy złożyli ofiarę na rzecz niepodległości Polski odprawił ksiądz Ołeksandr Łukaszczuk. Po zakończeniu nabożeństwa minister Adam Kwiatkowski w imieniu Prezydenta RP podarował kowelskiej parafii kielich liturgiczny.


Wszystkie przedsięwzięcia zjazdu otoczyli fachową i czułą opieką jego główni organizatorzy: Robert Czyżewski (P), Anna Śmigielska, Walenty Wakoluk

Następnie delegacja złożyła wieńce i pomodliła się na cmentarzu wojskowym „Na górce”, gdzie spoczywa 1800 żołnierzy różnych narodowości, większość z których zginęła podczas I wojny światowej. Są tu groby 300 Polaków, zarówno żołnierzy I i II Brygady Legionów, jak też i tych, którzy polegli w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Cmentarzem opiekują się obecnie harcerze z Kostiuchnówki. Potem na kowelskim cmentarzu komunalnym uczczono pamięć żołnierzy Wojska Polskiego, policjantów i harcerzy, którzy zginęli w latach 1915–1920.

Po powrocie do Łucka, w drugiej połowie dnia, odbyły się główne uroczystości z okazji Jubileuszu 10-lecia „Monitora Wołyńskiego”. W zacisznej rodzinnej atmosferze sali konferencyjnej gospodarze pokrótce przedstawili ciekawe etapy w rozwoju pisma, podzielili się zamiarami na przyszłość, przyjęli słowa uznania i upominki od swoich kolegów po fachu.

Adam Kwiatkowski przekazał pozdrowienia od prezydenta Andrzeja Dudy wszystkim uczestniczącym w zjeździe przedstawicielom polskich mediów na Wschodzie. Podkreślił, że „Monitor Wołyński” jest swoistym fenomenem, który łączy nie tylko Polaków, ale też Ukraińców, w poszukiwaniu prawdy i w budowaniu na tej prawdzie przyszłości. „To jest coś, co powinniśmy podkreślać, bo chcemy na prawdzie budować nasze dobre relacje z Ukrainą, ale też z innymi państwami, z którymi sąsiadujemy” – zaznaczył.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski wręczył Walentemu Wakolukowi oraz Natalii Denysiuk Złote Krzyże Zasługi. Odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przyznano im za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego oraz za popularyzację polskiej kultury i historii.


Na jednym z zajęć Paweł Bobołowicz współtwórca polskiej odsłony projektu StopFake udostępnił nam niezwykle użyteczne narzędzia do weryfikowania informacji

Następnie dawni i obecni pracownicy „Monitora Wołyńskiego” otrzymali dyplomy od prezesa Fundacji „Wolność i Demokracja” Roberta Czyżewskiego i prezesa Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafała Dzięciołowskiego. Pełniący obowiązki mera Hryhorij Pustowit przekazał na ręce redaktora naczelnego „Monitora Wołyńskiego” podziękowanie dla redakcji „za to wszystko, co zrobiła dla promowania historii oraz teraźniejszości Ukrainy, Polski, za to wszystko, co jest pomostem łączącym nasze kraje”.

A potem hucznie było na sali bankietowej wspaniałego i gościnnego hotelu „Sribni Leleki”. Gratulacje, toasty, uściski w oprawie muzycznej ludowej kapeli.

Nazajutrz, już przy pełnej powadze, w Katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbyła się msza święta w intencji mediów polskich, po której przedstawiciele mediów polonijnych z Białorusi, Litwy i Ukrainy złożyli wieńce przy ścianie Łuckiego Więzienia i na Memoriale Żołnierzy ATO.

Raz jeszcze gratulujemy naszym kolegom z Wołynia i życzymy udziesięciokrotnienia ich szlachetnej działalności, a przeto rychłego jubileuszu pod dewizą „Sto lat Monitora”.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України