Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Krakowskie spotkanie medialne
MEDIA POLONIJNE I POLSKIE – „ŁĄCZY NAS POLSKA”


Uroczyste otwarcie obrad Forum 
II Światowego Forum Mediów Polonijnych

Nie ulega wątpliwości, że rola środków społecznego przekazu we współczesnym świecie stale rośnie. Prasa, która zresztą już w znacznym stopniu przestała być „drukowaną”, a rozpowszechniana jest za pośrednictwem Internetu i nie tylko, a obok niej telewizja i radio odgrywają coraz większą rolę w przestrzeni informacyjnej społeczeństwa.

Celem okazania pomocy powszechnemu rozwojowi mediów polonijnych w dniach 26-29 września „Wspólnota Polska” znów zebrała działających na całym świecie dziennikarzy polonijnych, w krakowskim Domu Polonii na II Światowe Forum Mediów Polonijnych, aby wreszcie znaleźć odpowiedź na pytanie: jaka jest nasza, dziennikarska rola w zbliżeniu Polaków, rozsianych przez los po całym świecie?

II Światowe Forum Mediów Polonijnych - to kontynuacja zainicjowanych przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji w 2014 roku Europejskich Forów Mediów Polonijnych, które w tym roku rozpoczęło się przedstawieniem jego organizatorów: Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Teresy Sygnarek - Prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Tadeusza Adama Pilata - Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Uroczystość prowadziła Zenka Bańkowska - dyrektor programowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W części uroczystej odczytany został list Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego, skierowany do uczestników Forum. Marszałek Karczewski podkreślił znaczenie kampanii społecznej „Jest nas 60 milionów” i wyraził nadzieję, że dziennikarze polonijni włączą się do jej realizacji.

Dzięki udanej organizacji Forum uczestnicy mieli wystarczającą ilość czasu nie tylko na opanowanie zaproponowanych materiałów szkoleniowych, lecz i na nawiązanie trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi - dzięki spotkaniom formatu B2B, jak też na przydatne merytorycznie rozmowy przy filiżance kawy w przerwach między warsztatami.


Prezentacja „DK” na sesji dziennikarskiej

W tym roku Ukrainę reprezentowała znaczna liczba środków medialnych. Oprócz redakcji naszej gazety do prastarej stolicy Polski przyjechali redaktorzy „Kuriera Galicyjskiego”, „Polskiego Radia Lwów”, „Radia Lwów Na Lwowskiej Fali”, „Studia Polonii Szczepaniak”, „Tęczy Żytomierszczyzny”, „TV Polacy Żytomierszczyzny”.

Program obfitował w warsztaty o różnorodnym zakresie tematycznym - od prawa do fotografii. W jednym z dni Forum dla podniesienia efektywności poziomu edukacji w odpowiedniej dziedzinie podzielono wszystkich uczestników na grupy, według rodzaju działalności, jako że w Forum brali udział dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni reprezentujący różne pokolenia.

Spotkaniom towarzyszyła żywa dyskusja i atmosfera wzajemnego zrozumienia. Dużo rozmawialiśmy ze sobą. W finale Forum tworzyliśmy już wielką międzynarodową rodzinę dziennikarską. Przekonaliśmy się naocznie, że dziennikarze na całym świecie mają podobną pracę i przestrzegają te same etyczne zasady i że stoi przed nami wielkie zadanie polegające na upowszechnianiu i respektowaniu wartości fundamentalnych dla wszystkich ludzi.

 Natomiast szczerość, gościnność, atmosfera życzliwości i otwartości ze strony organizatorów, wszystko to zasługuje na przeogromne podziękowanie i utwierdza nas w przekonaniu, że w następnym roku znów POŁĄCZY NAS POLSKA!

Margarita PRUS
Zdjęcia
: Polska Agencja Informacyjna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України