Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Losy i drogi
Skąd Mazurzy przybyli na Chmielniczczyznę?


Prezentację projektu uświetnił występ ludowego chóru „Rozmaryn”

24 września w Chmielnickim Centrum Młodzieży zaprezentowano projekt „Śladami ukraińskich Mazurów”. Od czerwca przedstawiciele Ośrodka Sportowo-Kulturalnego „Ploskirów” wraz z wolontariuszami zbierali stare fotografie, dokumenty i opowieści rodzinne mieszkańców, poświęcone historii Mazurów zamieszkujących Chmielniczczyznę. Efektem kilkumiesięcznej pracy była wystawa, wydanie książkowe i strona internetowa poświęcona temu tematowi.

Zdaniem uczestnika projektu, krajoznawcy Ihora Zapadenki, współcześni, zamieszkujący dziś ten region Mazurzy pochodzą z polskiego Mazowsza. Ich obecność na Podolu bierze swój początek po zakończeniu inwazji osmańskiej w 1699 r., która spustoszyła ten region i wówczas to (w XVIII wieku) Mazurzy zaczęły przybywać do Poloskirowa i okolicznych wsi. Od tego czasu, po rozbiorze Polski, pomimo żarliwych starań Imperium Rosyjskiego o ich asymilację i na przekór licznych wobec nich czynionym represjom władzy radzieckiej, potomkowie Mazurów zachowali swoje tradycje, dialekt i wiarę.


Potomkowie Mazur mogli poczytać o swojej historii podczas prezentacji projektu

Ciekawe, że w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich informację dotyczące Mazurów zamieszkałych w płoskirowskim starostwie w 1887 r. podano w sposób następujący:

„Mieszkańcy Maćkowiec, Szarowieczki, Greczan, jak sami dowodzą, opuścili Kujawy i osiedlili się tutaj w ostatnich latach ubiegłego wieku. Mazurzy są całkowicie odseparowują się od innych grup miejscowej ludności, ściśle powiązani są ze sobą. Zachowali oryginalne zwyczaje, stroje, a nawet dialekt języka. W niektórych wioskach można spotkać Mazurów, którzy osiedliły się razem z miejscową ludnością”- wspominają uczestnicy projektu we własnych materiałach.

Igor MELNYCZUK
(Dziennikarz   projektu)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України