Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Akcja ZPU
„Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”

Taka myśl przewodnia inspiruje wszystkich, którzy corocznie w przededniu dnia Wszystkich Świętych, niezależnie od pogody uczestniczą w porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie.                                                                                                               


Do prac porządkowych na Cmentarzu Bajkowa czynnie uczestniczyli polscy dyplomaci, w tym Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki

W tegorocznej akcji w sobotę, 26 października, wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich organizacji polskich w stolicy, w tym takich jak: Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków ZGODA, Dom Polonia w Kijowie, Polska Sobotnia Szkoła w Kijowie, Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja "Młodzi i Kreatywni", ZPIT "Polanie znad Dniepru", Spółka "Biały Orzeł", Wspólnota "Razem", KNKSP im. A. Mickiewicza, Związek Polaków Kijowa, PUSKO „Krynica”. W porządkowaniu polskich nagrobków uczestniczyli również niezrzeszeni przedstawiciele społeczności polskiej Kijowa i sympatycy Polski.

W sobotnich pracach porządkowych wzięło też udział kierownictwo MSPPU i członkowie Zarządu Stowarzyszenia, które już od 15 lat wspomaga akcję wyposażając uczestników w niezbędne instrumenty – rękawice, grabie, piły, siekiery i ogromne worki.


Niezbędny sprzęt rozdaje koordynator Akcji, dyrektor Biura ZPU Rościsław Raczyński

Tradycyjnie, w akcji na Cmentarzu Bajkowa uczestniczyli przedstawiciele Ambasady i Konsulatu RP w Kijowie. Otoczony przez dziennikarzy Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, który wraz z rodziną m.in. sprzątał grób wybitnego polskiego malarza artysty Wilhelma Kotarbińskiego, w wypowiedzi zaznaczył:

 „Oddajemy cześć pamięci naszym poprzednikom, rodakom, którzy włożyli serce, talent i pracę w budowę nowoczesnego, dziewiętnastowiecznego i wczesno dwudziestowiecznego Kijowa. Chcemy przygotować te groby na Wszystkich Świętych, na dzień, kiedy przyjdziemy tu zapalić znicze, lampki i pomodlić się. Musi to wyglądać należycie. Chcemy pokazać, że Polacy o swoje dziedzictwo dbają i dać przykład innym. Są tutaj na Cmentarzu Bajkowa i niemieckie kwatery – bardzo zaniedbane – i żydowskie, i czeskie, tak że jest to cmentarz międzynarodowy, takie kijowskie „Powązki”. Cmentarz jest tak wielokulturowy, jak kiedyś był, i do dziś do jakiegoś stopnia jest, Kijów”.


W pracach porządkowych uczestniczyli członkowie MSPPU (prezes Piotr
Ciarkowski)

Z satysfakcją należy stwierdzić, że dzięki podobnym akcjom, dzięki ludziom dobrego serca, patriotom, którzy poświęcili swój wolny czas na tak ważny dla naszej społeczności cel w jednej z najstarszych i największych nekropolii stolicy Ukrainy już coraz mniej jest grobów anonimowych, zaniedbanych i samotnych.


Pierwsi uczestnicy Akcji przybyli „Polską Bramę” za piętnaście dwunasta

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України