Dziś: poniedziałek,
17 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2020
Poszkodowana przez dwie dyktatury
FEDERALNY KRZYŻ ZASŁUG NA WSTĄŻCE DLA PANI NADZIEI

Pani Nadzieja Slesariewa, z domu Wiktorowska, osoba o bardzo dramatycznym losie, aktywna przedstawicielka społeczności polskiej Kijowa, uhonorowana została Federalnym Krzyżem Zasług na Wstążce, przyznanym przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. W ten oto sposób doceniono jej wieloletnią działalność na rzecz osób deportowanych przez III Rzeszę do pracy przymusowej w Niemczech. 

Pani Nadzieja, której rodzina poszkodowana została przez dwie dyktatury – stalinowską w okresie Wielkiego Terroru oraz nazistowską podczas II wojny światowej – złożyła własną pisemną relację z tragicznych czasów swojego dzieciństwa, a ponadto zgromadziła wspomnienia niemalże 1 000 osób o podobnych losach. Świadectwa te opublikowane zostały w ułożonych przez nią sześciu książkach z cyklu „Pamięć dla przyszłości”. 

Federalny Krzyż Zasług na Wstążce jest kolejnym odznaczeniem dla Pani Nadziei, która wcześniej już została laureatką Nagrody Honorowej IPN „Świadek Historii” oraz Zasłużoną dla Kultury Polskiej. Jest również kawalerem licznych nagród państwowych Ukrainy, w tym Orderu za Zasługi III stopnia oraz Orderu Księżnej Olgi wszystkich trzech stopni.

Gratulujemy wysokiego odznaczenia, Pani Nadziejo!

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України