Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
ŻOZPU ma już 30 lat
XII Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu – 30-lecie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie


Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i aktyw ŻOZPU z powagą odbierali podziękowania, dyplomy, nagrody i słowa uznania od Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego i czcigodnych gości Jubileuszu

Do kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie na stałe wpisał się Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, zainicjowany jeszcze przez Stanisława Szałackiego i Walentego Grabowskiego ćwierć wieku temu, w 1992 roku. Dwanaście lat temu obchodom święta kultury polskiej nadano szerszą formę włączając Festiwal „Tęcza Polesia” do większego cyklu imprez pod dewizą - Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu.

I oto 19 października br. w sali Filharmonii Żytomierskiej nastąpiło otwarcie XII Dni Kultury Polskiej na Ukrainie i XXV Międzynarodowego Festiwalu „Tęcza Polesia”, poświęcone obchodom 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki oraz 30-lecia działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Honorowy Patronat nad uroczystościami objęli Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. 

Uroczystość inauguracji Dni zaszczycili swoją obecnością Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki i Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. Wśród gości przybyłych do Żytomierza była oficjalna delegacja z Polski pod przewodnictwem przedstawicieli województwa śląskiego, kujawsko-pomorskiego, z partnerskich miast Płock i Bytom, prezesi organizacji polonijnych i społecznicy z obwodu żytomierskiego, iwano-frankiwskiego, chmielnickiego, winnickiego i wołyńskiego oraz z Kijowa.

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki wysoko ocenił pracę Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków i wręczył cenny prezent jego prezes Wiktorii Laskowskiej-Szczur. Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński uhonorował Wiktorię Laskowską-Szczur, Irynę Świtelską, Wandę Laskowską, Jadwigę Poliszczuk, Ludmiłę Wolską, Dinę Halimonczuk, Ludmiłą Korbut, Sofię Kowalską.

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odznaczył „Złotym Medalem” prezes ŻOZPU Wiktorię Laskowską-Szczur, który jubilatce wręczyła wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Stowarzyszenia Hanka Gałązka. Szczere gratulacje odczytano od biskupa Jana Purwińskiego, a spotkanie pobłogosławił ksiądz-kanonik Wiktor Makowski.


Uczestnicy konferencji stanęli do zdjęcia z uczniami Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej, którzy pokazali zebranym swoje talenty artystyczne i lingwistyczne, uczestnicząc w pisaniu dyktanda z języka polskiego

Następnie w wypełnionej po brzegi sali Filharmonii Żytomierskiej publiczność rzęsistymi oklaskami nagradzała występy solistów, zespołów tanecznych i wokalnych, w tym takich jak: „Koroliski”, „Dzwoneczki”, „Kolorowe ptaszki”, „Malwy”, „Modern Pol”, Katarzyna Bakalczuk, Irina Nawojewa, Halina Dowbysz, Natalia Zubariewa, Anita Cyporenko, Witalij Rajkowski i wielu innych. Wspaniały program złożony z 13 utworów Stanisława Moniuszki zaprezentowały gościnnie artystki Opery Śląskiej Renata Dobosz (mezzosopran) i Aleksandra Stokłosa (sopran).

Jednym z przedsięwzięć Dni była konferencja zatytułowana: „Współczesny wymiar samorządności oraz aktywności obywatelskiej Polaków Ukrainy w kontekście 30-lecia działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie”, przeprowadzona w dniach 18 – 20 października. Ogromne wrażenie na uczestnikach konferencji wywarła prezentacja historyczno-dokumentalnego filmu "Wołania Polaków na Kresach" (reżyserii Jerzego Sokalskiego).

Dni Kultury tradycyjnie obrały kilka kierunków, odzwierciedlających różne obszary działalności ŻOZPU, jednym z których jest zacieśnienie kontaktów Żytomierszczyzny z miastami i regionami partnerskimi w Polsce. Delegacje z Polski omawiały kwestie pogłębiania współpracy w tym zakresie na spotkaniu z kierownictwem obwodu i miasta.


W Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej Żytomierza odbyła się konferencja
na temat: „Współczesny wymiar samorządności oraz aktywności obywatelskiej Polaków Ukrainy w kontekście 30-lecia działalności ŻOZPU”

Uczestników Festiwalu zaproszono na wycieczkę pt. „Miejsca polskie w Żytomierzu” (powiązane z takimi postaciami jak: I. J. Paderewski, J. Piłsudski, J. Kraszewski, J. Dąbrowski). Organizatorzy przewidzieli też szereg imprez towarzyszących, takich jak: warsztaty, konkursy i dyktando dla uczniów, spotkanie z Polakami w Centrum Polskim. Żytomierski Narodowy Uniwersytet Rolno-Ekologiczny przyjął uczestników Ukraińsko-Polskiego Forum Biznesu, zaś w Muzeum Borysa Latoszyńskiego odbył się odczyt naukowy na temat: „Wybitni Polacy w historii Europy”.

W Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej Żytomierza można było obejrzeć wystawę fotograficzną poświęcona 30. rocznicy istnienia ŻOZPU. Przedstawiono na niej prace S. Głabczuka z cyklu „Historia Związku” jak i zdjęcia z archiwum organizacji.


Wspaniały program złożony z 13 utworów
Stanisława Moniuszki zaprezentowały gościnnie artystki Opery Śląskiej Renata Dobosz, Aleksandra Stokłosa

Ostatnim, kulminacyjnym, punktem wydarzenia była niedzielna Msza Święta Dziękczynienia z racji trzydziestu lat działalności „Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie”, po której odbył się koncert muzyki sakralnej z cyklu „Modlę się i w wierze trwam” w wykonaniu Zasłużonego dla Kultury Polskiej Zespołu Kameralnego im I.F. Dobrzyńskiego.

Z roku na rok liczba podmiotów składających się na program Dni Kultury Polskiej i Festiwal „Tęcza Polesia” rośnie i projekty stają się organizacyjnie coraz wyraźniejsze. W tym roku impreza uświetniona jubileuszem organizacji przeprowadzona została doskonale. Redakcja „DK” dziękuje organizatorom za zaproszenie umożliwiające udział w tak dostojnym, zakrojonym na wielką skalę przedsięwzięciu.

Stanisław PANTELUK
Zdjęcia: A. Płaksina

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України