Dziś: czwartek,
30 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Koktajle Artystyczne
STANISŁAW MONIUSZKO - POETA DŹWIĘKU


Prowadząca spotkanie kulturolog Julia Kriwiencewa (P) i organizator spotkania Dyrektor Biura MSPPU Świetłana Genina

Drugim ze spotkań intelektualnych w tym sezonie stała się pogadanka oświatowa na temat „STANISŁAW MONIUSZKO - POETA DŹWIĘKU”, z cyklu - KOKTAJLE ARTYSTYCZNE, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie, która jak i poprzednie, radowała muzyką, niepowtarzalną miłą atmosferą oraz smakołykami.

 Prowadząca spotkanie kulturolog, przedsiębiorca, psycholog biznesu Julia Kriwiencewa ciekawie i treściwie opowiedziała zebranym o twórczości i drodze życiowej wielkiego Mistrza muzyki. Uważa się, że Stanisław Moniuszko - to poeta dźwięku w gronie kompozytorów. Nazywają go ojcem polskiej opery. Był znany za granicą, choć nie dorównał sławą Szopenowi. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiego romantyzmu. Autor baletów, wspaniałej muzyki fortepianowej, operetek. Urodzony i wychowany w rodzinie uczestnika kampanii napoleońskiej 1812 roku, utalentowanego rysownika i literata oraz obdarowanej muzykalnie matki, kompozytor w swoich utworach sięgał do wartości patriotycznych. Ojciec dziesięciorga dzieci. Niesamowite, jak wiele podróżował - Mińsk, Berlin, Wilno, Kraków, Lwów, Praga, Paryż …

O tych ciekawych momentach życia Mistrza goście wieczoru dowiedzieli się od utalentowanej prowadzącej Pani Julii, która kompetentnie ilustrowała swoją opowieść utworami kompozytora.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України