Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Szlakiem przyjaźni
A tym razem - Zamość

Polska sobotnia szkoła im. St. Vincenza, będąca zbiorowym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie" w Kołomyi na Przykarpaciu, gdzie od 20 lat prezesem jest Stanisława Kołusenko-Patkowska, znana jest dobrze jak w Ukrainie, tak i w Polsce.

 Jej słuchacze często biorą  udział w artystycznych występach za granicą, spotkaniach integracyjnych, propagują i reprezentują swoje miejscowości, kulturę i tradycje. Dla nich jest to jeszcze  aktywna szkoła nauczania języka polskiego. Już trzeci rok ze szkołą owocnie wpółpracuje "Rotary Club" z czarownego Zamościa, który jest  jej patronem.

 Tym razem ziemia zamojska gościnnie przyjmowała dzieci z Kołomyi z okazji swego 25-lecia.

 Obchody odbywały się z udziałem  Prezydenta miasta, wójta Gminy, przyjaciół z RC Lwów-Leopolis, Chełma Lubelskiego, Katowic, Puław, Lublina, Janowa Lubelskiego, i oczywiście Kołomyi w sali Consulatis Ratusza miejskiego w Zamościu. Zebranych serdecznie przywitali Prezydent Klubu Krzysztof Bork, a o dokonaniach na przestrzeni 25 lat poinformował wice-prezydent Jerzy Liberadzki.

 Trzech członków klubu - Bogdan Szymański, Henryk Gajewski i Ryszard Antos otrzymało honorowe odznaczenia za zasługi dla Zamościa.

 Dziecięcy wokalno-choreograficzny zespół "Kwiaty Pokucia" z Kołomyi na zaproszenie szanownych  gospodarzy wziął udział w uroczystościach  ze swoim programem. Wielkie owacje dzieci zasłużyły za wykonanie piosenek polskich piosenek, w tym i o Kołomyi w języku polskim. W tym teź była wielka zasługa muzycznego kierownika Oksany Reznik, akompaniatorów Switłany Prołomowej, Wiktoriji Reznik i Wasyla Bojczuka.

 Zabytkowy Zamość niezwykle gościnnie przyjął młodych kołomyjan .Wycieczki, wypoczynek i zakwaterowanie w polskich rodzinach, spacery z rówieśnikami po starym mieście zostaną na długo w ich pamięci.

 Biłgorajska telewizja kablowa nagrała wywiad z pokucianami, pokazała wspólny występ z harcerzami z  ZHP Hufiec Zamość i dyrektorem szkoły Stanisławą Kołusenko-Patkowską.

Spotkania w Zamościu u dobrych przyjaciół pokazało, że więzi wzmocniły się, wspólna działalność rozwija się, a dzieci godnie przedstawiają swój kraj, swoją szkołę.

Po powrocie do domu kołomyjanie napisali na swojej stronie w fb takie słowa": ...świetna atmosfera, polska gościnność w domach harcerzy i instruktorów. Dziękujemy "Rotary Club Zamość, Hufcu ZHP Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny, polskim rodzinom za wspaniały pobyt. Czekamy nowe spotkanie".

Dodam, że wyżywienie, zakwaterowanie, przyjazd do Polski i powrót na Ukrainę  był za rachunek gospodarzy święta. Dzieci cieszyły się niezmiernie, że mogły uczestniczyć w jubileuszu swego patrona i opiekuna. A w domu, w Kołomyi po powrocie zorganizowały piękne święto polskiej poezji pod hasłem "Przywitanie jesieni". Takim był październik. Praca trwa, szkoła rozwija się pomyślnie.

Roman WORONA.
(Dziennikarz, członek TKP "Pokucie")

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України