Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Poezja
XXVIII Konkurs Recytatorski „Kresy” w Kijowie

10 listopada, w Muzeum M. Łysenki w Kijowie odbyły się eliminacje centralne 28. Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019” zorganizowanego przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Federację Organizacji Polskich na Ukrainie („Dom Polski” w Kijowie).

„Kresy” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów recytatorskich w środowiskach polskich i polonijnych za granicą. Celem Konkursu jest podtrzymywanie związków Polonii i Polaków za granicą z krajem, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, promocja poezji polskiej wśród Polaków mieszkających poza krajem.

W tym roku gościem konkursu był Teatrzyk Polski, który działa przy Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu „Rodzina” z podkijowskich Browarów, który zainaugurował rozpoczęcie przedsięwzięcia.

W eliminacjach konkursu w Kijowie wzięło udział 75 uczestników z całej Ukrainy, w czterech kategoriach wiekowych, od dzieci do lat 12, do młodzieży powyżej lat 16 i nawet osób starszych. Do prezentacji mieli 2 utwory polskich autorów. W przepełnionej uczestnikami konkursu, ich krewnymi, publicznością polską Kijowa, sali konferencyjnej muzeum - od dziewiątej rano do prawie szóstej po południu recytowano wiersze Mickiewicza, Fredry, Słowackiego, Miłosza, Herberta, Twardowskiego, Staffa, Janczarskiego, Szymborskiej i innych.

Wystąpienia konkursowe oceniało jury, w skład którego weszły: Agnieszka Glińska, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska (Białystok, Stowarzyszenie Wspólnota Polska) i Anastazja Wachowska (Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Kijów). Wysoki globalnie poziom wystąpień uczestników II i III kategorii stał się dla jury niemałym problemem przy ustaleniu werdyktu.

Nie sposób wręcz przytoczyć tu pełnej listy nazwisk uczestników eliminacji w Kijowie, którzy uzyskali wiele różnorodnych wyróżnień, nagród, prezentów. Ponadto wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Ostatecznie jednak, pierwsze nagrody otrzymali:

Kategoria I - Maria Miezencewa - Zaporoże (przedszkole nr 118);

Kategoria II  - Dmytro Krywenko - (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie);

Kategoria III - Grand Prix - Cyryl Sabadasz - (Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatynie);

Kategoria IV- Platon Gejwan (Odeska szkoła nr 121 z nauczaniem języka polskiego).

Na Białostockich Spotkaniach „Kresy 2019” w Białymstoku, które odbędą się w dniach 9-14 grudnia 2019 r. Ukrainę reprezentować będą: Platon Gejwan i Angelina Poswaluk.

Zwycięzcy odbierali nagrody z rąk Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Doroty Dmuchowskiej i Radcy Jacka Gocłowskiego.

Warto tu odznaczyć rolę Domu Polskiego w Kijowie, jego ekipy na czele z dyrektor Marią Siwko w zakresie przygotowania młodzieży, szkoleń prowadzonych, jak okazuje się, nie tylko w stolicy, lecz na całej Ukrainie. Wrażenie od tak licznego uczestnictwa w imprezie, od mnogości młodych ludzi, władających tak doskonałą polszczyzną jest naprawdę ogromne.

Konkurs został zorganizowany przez „Dom Polski” w Kijowie przy finansowym wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rozdysponowanych przez oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku i Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України