Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Z Białej Cerkwi donoszą
POWTÓRKA Z HISTORII

W dniu 11 listopada 2019 r. uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły w Białej Cerkwi działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego spotkali się na lekcji innej niż zwykle. Pani prezes Helena Chomenko zaplanowała na ten dzień „Quiz wiedzy o historii Polski” dotyczący 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na licznie zgromadzonych uczniów czekała też niespodzianka. Poznali nową nauczycielkę z Polski. Pani Urszula Zakrawacz, która została skierowana przez ORPEG do pracy w tutejszych organizacjach polonijnych w bieżącym roku szkolnym, została przyjęta gromkimi oklaskami.

Zmaganie z pytaniami quizu poprzedziła powtórka z historii. Uczniowie obejrzeli dwa krótkie filmy przypominające tamte wydarzenia i osoby z nimi związane. Prowadząca w swoim komentarzu podkreśliła najważniejsze fakty, wyjaśniła niezrozumiałe zwroty i zachęciła do pracy. Wszyscy w skupieniu rozwiązywali zadania.

Pięcioro uczestników uzyskało bardzo wysoki wynik i otrzymało drobne upominki, a pozostali słodką nagrodę pocieszenia.

Urszula ZAKRAWACZ
(Nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України