Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
KONCERT MONIUSZKOWSKI W CHERSONIU

Jak pamiętamy rok 2019 został ogłoszony przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Stanisława Moniuszki z okazji dwóchsetlecia narodzin tego wybitnego kompozytora. Zarówno w Polsce jak i poza jej granicami obfitował on w różnorodne imprezy muzyczne poświęcone ojcu polskiej opery, jak zwykło się nazywać Stanisława Moniuszkę.

 18 października 2019 Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” zorganizowało uroczysty koncert w miejscowej filharmonii, aby przybliżyć mieszkańcom Chersonia tę wybitną w świecie muzyki europejskiej postać. Szacownymi gośćmi koncertu byli dyplomaci Konsulatu Generalnego RP w Odessie, panowie konsulowie: Łukasz Winny i Mateusz Marszałek a także przedstawiciele władz miejskich oraz Wydziału Kultury w Chersoniu.

Występy muzyczne poprzedziło słowo wstępne na temat życia i twórczości kompozytora odczytane w języku polskim i ukraińskim.

Koncert rozpoczął Kwartet smyczkowy nr 1 Stanisława Moniuszki w wykonaniu muzyków Filharmonii Chersońskiej. Następnie publiczność miała okazję usłyszeć arię z opery „Halka” oraz pieśni ze „Śpiewnika domowego” autorstwa twórcy polskiej opery narodowej.

Członkowie Towarzystwa „Polonia”, chór „Przyjaźń” oraz młodzież z miejscowych szkół ucząca się języka polskiego uczcili pamięć Stanisława Moniuszki wykonując pieśni o Polsce oraz recytując wiersze Adama Mickiewicza, do których muzykę skomponował bohater koncertu.

Na zakończenie wybrzmiały słowa podziękowania od reprezentantów miejscowych władz dla pani prezes Rozalii Lipińskiej za organizację tej ciekawej imprezy muzycznej.

Muzyka łączy i umożliwia bliższe poznanie się różnych narodów poprzez ich dokonania kulturowe. W przypadku Koncertu Moniuszkowskiego w Chersoniu słowa te wydają się być mądre i prawdziwe. 

Paweł ELIAS
(nauczyciel skierowany do pracy w Ukrainie przez ORPEG)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України