Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Festiwal
MIKOŁAJÓW MIASTEM PRZYJAŹNI!

Każdej jesieni, już 24 lata z rzędu, nadczarnomorski Mikołajów ciepło i serdecznie spotyka uczestników Ogólnoukraińskiego Festiwalu Kultur Narodowych „Przyjaźń”. Dla wieloetnicznego regionu jest to wydarzenie na dużą skalę i realizowane w ramach regionalnego programu narodowo-kulturalnego „Zachowanie i rozwój tożsamości etnicznej, kulturowej i językowej mniejszości narodowych obwodu mikołajowskiego” ma szczególne znaczenie.

Pozdrawiając rodaków i gości, kierownik Wydziału Kultury, Narodowości i Religii Obwodowej Administracji Państwowej Nikołajewa Michaił Dymitrow oraz prezes Zarządu Rady Stowarzyszeń Narodowych Lolita Kaimarazowa zaznaczyli, że „Przyjaźń” sprzyja harmonii i tolerancyjnym relacjom między ludźmi różnych społeczności etnicznych i wyznań zamieszkującymi region.

Święto rozpoczęło się w miejskim Pałacu Kultury i Sztuki od wernisażu pt.: „W obiektywie - wielonarodowa Mikołajówszczyzna”. Artystka - fotograf Olga Wołkowa pracowała nad projektem autora przez kilka miesięcy, aby przekazać widzowi cechy codziennego życia, tradycyjnych zawodów, poglądów religijnych Ormian, Białorusinów, Żydów, Tadżyków, Bułgarów, Karaimów, Polaków i innych mieszkańców Ziemi Mikołajewskiej. Ekspozycja, uzupełniona wzorami strojów ludowych, okazała się interesująca i pouczająca.

W festiwalowych wydarzeniach odbywających się w różnych miejscach uczestniczyły stowarzyszenia publiczne, instytucje kulturalne, edukacyjne w tym i rzemieślnicy stowarzyszenia „Przybuże”. Zwiedzający miasteczko „Drużba” koło Młodzieżowego Pałacu Kultury mogli przekonać się o różnorodności muzyki folklorystycznej, posłuchać współczesnych piosenek, podziwiać piękno haftu ludowego i rzeźby w drzewie. Szczególną uwagą cieszyła się strefa dla zdjęć z warszawską syrenką i krakowskimi strojami ludowymi.

Jak i w latach poprzednich niezwykle uroczyście wypadła ceremonia zakończenia „Przyjaźni’, jak również festiwalowy koncert galowy. Deputowany Rady Obwodu Tahir Sadridinow, starosta Rady Stowarzyszeń Narodowych Sułtan-Murad Kajmarazow i przewodniczący organizacji publicznej „Nikołajew - jedna rodzina” Władysław Czajka dziękowali wszystkim, w tym i sponsorom, za atmosferę życzliwości i wzajemnego zrozumienia; przekazali dyplomy i medale liderom wspólnot etnicznych. Wśród nagrodzonych znalazła się prezes Obwodowego Stowarzyszenia Polaków w Mikołajowie Elżbieta Sielańska, której efektywna praca zasługuje na najwyższe pochwały.

Bogactwo i oryginalność melodii i rytmów różnych narodów oklaskiwano w dniu zamknięcia festiwalu w sali koncertowej „Юность”. Znamiennym akcentem stał się występ chóru „Polskie kwiaty” Odeskiego Oddziału Związku Polaków im. A. Mickiewicza (na zdjęciu) pod dyrekcją Zasłużonej dla Kultury Polskiej Swietłany Samojlenko. Program koncertu zakończył hymn festiwalu, w którym śpiewa się o przyjaźni i stolicy regionu, którą od dawna cechuje stabilność etniczna.

Natalia SMIRNOWA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України