Dziś: środa,
17 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
NA NIWIE WZMACNIANIE I BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ ZA GRANICAMI KRAJU


Zjazd otworzył Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki

Dziennikarze z polonijnych bratnich redakcji środków masowego przekazu na wschód od granic Polski już po raz szósty spotkali się w dniu 26 listopada w Warszawie na VI Zjeździe Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w gościnnych progach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zjazd otworzył Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, zaznaczając na wstępie, że nie sposób przecenić zasług mediów polonijnych dla budowania wspólnoty narodowej Polonii i Polaków za granicą. „To, co nas spaja to tożsamość - wspólnota języka i wiary, kultywowanie i popularyzacja rodzimej kultury, upowszechnianie wiedzy o Polsce współczesnej, polskiej historii i wkładzie Polski w historię powszechną”-  powiedział.  Podziękował polonijnym dziennikarzom za to, co robią poza granicami Polski  dla integralności Polaków i Polonii uwydatniając myśl, iż media te odgrywają jedną z kluczowych ról dla przetrwania i rozwijania polskości. Zachęcał dziennikarzy, by „wysoko trzymali nie tylko sztandar polskości,  ale dziennikarstwa”, bo, jak zaznaczył, dziennikarze polonijni działają często w trudnych warunkach i dlatego ich działalność tym bardziej zasługuje na docenienie.

Marszałek Senatu podkreślił też dobitnie, że izba wyższa parlamentu nadal będzie mocno wspierała działania Polaków poza granicami kraju.


Mikołaj Falkowski - prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

 „Kiedy zastanawiam się nad fenomenom polskości, to zawsze myślę o dwóch fenomenach. Pierwszy, to polskie odrodzenie narodowe na Śląsku, które odbywało się bez jakiegokolwiek zaplecza instytucjonalnego. Drugi fenomen – to utrzymanie żywiołu polskiego na Wschodzie wobec niewyobrażalnej presji rusyfikacyjnej…” – powiedział Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Dodał, że jest zasługą mediów polonijnych utrzymanie łączności z duchem narodu polskiego.

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie podkreślił, że momentem istotnie ważnym jest to że Federacja spotyka się właśnie w Senacie. Podziękował w imieniu Fundacji, ale także polskich mediów na Wschodzie, za to, że dzięki Senatowi udało się dokonać czegoś spektakularnego – utrzymać i umocnić polskie media na Wschodzie. „Łączą nas nie tylko pieniądze przekazywane przez Senat, ale również wartości” - zaznaczył.


Rafał Dzięciołowski – członek Rady Fundacji „Wolność i Demokracja”

Rafał Dzięciołowski z  Fundacji „Wolność i Demokracja”, która współtworzyła Federację Mediów Polskich podkreślił, że wszyscy pamiętają początki i warunki działania mediów na Wschodzie - brak stabilności finansowania, brak perspektyw rozwoju. Wyraził nadzieję, że ten stan nigdy się już nie powtórzy. Zwracając się do przedstawicieli polskich mediów na Wschodzie powiedział: „Jesteście elitą elit. Marszałek mówił o wysoko podniesionym sztandarze polskości. Bez wątpienia, takim sztandarem są właśnie polskie media” - powiedział. Dzięki istnieniu mediów, nawet tych najmniejszych, znajdujących się w najbardziej odległych zakątkach świata, wiemy, że są tam Polacy, że istniejemy. Jest to wartość, których nie powinniśmy poświęcić na ołtarzu wielkich koncernów medialnych – dodał. Zaznaczył, że rolą mediów jest wzmacnianie i budowanie społeczności polskiej. „Istotą jest aktywność obywatelska i krzewienie ducha wolności” – powiedział Rafał Dzięciołowski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali informacji o działalności polskich mediów na Wschodzie. Oleg Czerwiński zaprezentował media polskie w Kazachstanie, Elena Pumnea omówiła działalność mediów polskich w Mołdawii.  

Na spotkaniu podsumowano też kampanię społeczną #KtoTyJesteś. Uczestnikom konferencji zostały zaprezentowane dwa spoty, które były wykorzystywane w drugiej edycji kampanii. Jak wyjaśnił Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, zostały one zrealizowane w 7 wersjach językowych, specjalnie na potrzeby Polaków mieszkających na Wschodzie. Pierwsza, ubiegłoroczna edycja, skierowana była głównie do Polaków mieszkających na Zachodzie. Filmy te dotarły do prawie pół miliona unikalnych użytkowników, przede wszystkim do ludzi w wieku 25-35 lat. Spoty miały największą popularność na terenie Litwy, Ukrainy i Polski, ale docierały również do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii – powiedział Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Częścią konferencji był panel poświęcony fakenewsom i dezinformacji, charakterystyce zjawiska i możliwościom przeciwdziałania m.in. przez weryfikację informacji w sieci. Fakenewsy i cyberataki stały się naszą rzeczywistością dziennikarską i polityczną powiedziała Maria Przełomiec, która prowadziła ten panel. Pytała panelistów, co zagraża bardziej mediom polskim na Wschodzie cyberataki czy fakenewsy? Kamil Basaj  z „Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń” podkreślił, że zagrożeniem jest już samo środowisko, w którym media funkcjonują, bo ilość informacji jest tak duża, że trudna jest ich weryfikacja. Jego zdaniem fakenewsa łatwo obecnie zidentyfikować, natomiast większym zagrożeniem są  akcje prowadzone z wykorzystaniem rzeczników prasowych, interpretacji wydarzeń, przedstawiania fałszywych dowodów. Jego zdaniem trzeba znać mechanizmy manipulacji, by zweryfikować tak podane informacje.

Piotr Żochowski  z Ośrodka Studiów Wschodnich podkreślił, że Rosjanie w oficjalnych publikacjach podają, iż konflikt zbrojny obecnie w 80 proc. wygrywa skuteczna manipulacja informacją. Mówił, że Rosja posługuje się wojną pamięci. Wskazywał, że ważną rolą mediów polskich na Wschodzie jest propagowanie polskiej historii. „Ich zasługą jest to, że nabieramy odporności, bronimy własnych wartości i wówczas władze Rosji stają się bezsilne” – powiedział Żochowski. Dodał, że jeśli wiemy, czego bronimy, to już atak nie jest straszny.

Mirosław Rowicki z „Kuriera Galicyjskiego” podkreślił, że na Ukrainie toczy się wojna informacyjna i realna i to jest niebezpieczne dla środowisk polskich na Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył, że na Ukrainie dezinformacyjne działania bezpośrednie mają niewielki wpływ, natomiast większy wpływ mają  działania pośrednie – poprzez media w Polsce.

Podczas części zamkniętej (dla członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie) omówiono bieżące problemy mediów, w tym – ograniczanie zakresu ich wsparcia do formy projektowej i co za tym idzie – możliwości aktywnej działalności dopiero od kwietnia-maja każdego nowego roku. W związku z tym doprecyzowano postulat sprzed ubiegłego roku w formie: „Działalność mediów polskich na Wschodzie to proces potrzebujący ciągłości, a nie zwykła działalność projektowa”.

W uzasadnieniu powyższego postulatu zaznaczono: „Według założeń działalności grantowej, która obecnie leży u podstaw wspierania przez państwo polskie mediów polskich na Wschodzie (gazet, portali, programów radiowych i TV) praca nad ich tworzeniem miałaby zaczynać się w maju (kiedy wpływają koszty) i kończyć w grudniu (rozliczanie). Przez to traktowanie mediów jako rocznych projektów, które mają początek i koniec powoduje problemy natury organizacyjnej i finansowej w pierwszym kwartale każdego roku dla każdej z redakcji i utratę ciągłości co się przekłada na jakość tych mediów. Uważamy, że należy wprowadzić możliwość wieloletniego trybu wsparcia działalności polskich i polonijnych mediów na Wschodzie.”

Podczas części wyborczej Walnego Zebrania Stowarzyszenia Federacja Mediów Polskich na Wschodzie funkcje prezesa złożył przedstawiciel Białorusi Andrzej Pisalnik. Funkcje nowego szefa FMPnW na rok 2020 objął Jerzy Wójcicki, redaktor „Słowa Polskiego”, działającego na Ukrainie. W planach Federacji na następny rok jest m.in.: stworzenie systemu efektywnej komunikacji pionowej i poziomej, opracowanie misji oraz wizji FMPnW oraz długofalowe cele na perspektywę 2030 r., realizacji co najmniej 2 wspólnych inicjatyw o charakterze transgranicznym oraz zgromadzenie informacji o mediach członkowskich FMPnW na oddzielnej stronie internetowej a także inne pomysły.

W celu usprawnienia realizacji tych inicjatyw oprócz Zarządu FMPnW wybrano także Radę Programową, składającą się z czterech osób.

Uczestnicy VI Zjazdu  FMPnW wyrażają gorące podziękowania za wyśmienitą organizację tego przedsięwzięcia Fundacjom: „Pomoc Polakom na Wschodzie” i  „Wolność i Demokracja” oraz prowadzącemu wirtuozyjnie panele dyskusyjne Janowi Pospieszalskiemu.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України