Dziś: czwartek,
20 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
„ZGODA” świętuje
MUZYCZNE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

„Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością wobec naszych przodków, którzy przez 123 lata braku państwowości kraju przechowali w sercach pragnienie wolności, oraz wobec tych, którzy z bronią w ręku wywalczyli dla nas niepodległość”. Takimi słowami 17 listopada 2019 w kościele św. Mikołaja w Kijowie się rozpoczęto koncert zatytułowany „Ave Polonia!” z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem tego wydarzenia było Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków ZGODA a głównie jego sektor kulturalny kierowany przez Marynę Garkusza. Sponsorami i współorganizatorami imprezy byli Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy, Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Gospodarczego Polonii i Internet TV&Radio Studio Polonii Szczepaniak.

Po słowie powitalnym prezesa ZGODY Olega Krysina i księdza proboszcza Pawła Szlachety świąteczny program rozpoczęto wykonaniem pieśni kościelnej ”Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych” do słów niewiadomego autora i muzyki Feliksa Nowowiejskiego (który skomponował też słynną „Rotę” Marii Konopnickiej).

Któryś z czytelników pomyślał już, być może, że było to wystąpienie amatorów? Nic podobnego! Chociaż wśród członków ZGODY nie zabrakło talentów, na scenie w ten wieczór występowali profesjonaliści wysokiej klasy. W szczególności jednym z najbardziej wzruszających momentów był duet Zasłużonej dla Kultury Polskiej, pianistki Heleny Arendarewskiej i solisty Filharmonii Narodowej Ukrainy, wiolonczelisty Leonida Gerżana. W ich wykonaniu zabrzmiały utwory Szopena i Głazunowa.  

Należy zauważyć, że młodzi nie pozostawali w tyle za doświadczonymi mistrzami. Utwór Stanisława Moniuszki „Na skrzydłach pieśni” cudownie zabrzmiał w wykonaniu tria – Maryna Garkusza, Ariadna Tereszczenko, Paweł Bielski, a chór „Concordia” rozczulił słuchaczy Polonezem Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny”. Bardzo spodobali się także soliści Marina Garkusza (sopran), Ariadna Tereszczenko (sopran), Anna Petruszyna (sopran), Katarzyna Kriukowa (sopran),  Jury Prusski (baryton), Nazar Korniak (tenor), Paweł Bielski (baryton).  Ponadto nie pozostawiła nikogo obojętnym orkiestra kameralna „Rejouissance” (dyrygent – Katarzyna Koselska).

Wspaniała muzyka klasyczna i muzycy wirtuozi wystąpili w ten wieczór pod wysokimi arkadami kościoła św. Mikołaja, napełniwszy dusze wysokimi uczuciami. Dziękujemy za to i Ave Polonia!

Olga OZOLINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України