Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Wiedza
Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020

„W drodze do Niepodległości” – takie było hasło Olimpiady Historycznej, która odbyła się w Domu Polskim w Kijowie 15 listopada br.

Przeprowadziły Olimpiadę: Pani Konsul Karolina Kasprzak, Dyrektor Domu Polskiego Pani Maria Siwko, nauczycielka z Polski Pani Anna Oskierko oraz nauczycielka z Domu Polskiego.

Wzięło udział w Olimpiadzie 17 uczestników. Pytania dotyczyły różnych okresów historii Polski.

101 lat odzyskania Niepodległości przez Polskę to wymiar cierpień i walki kilku pokoleń Polaków. Ból i radość jednocześnie odczuwali Legioniści na czele z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim 11 Listopada 1918 roku. Polska po 123 latach nieistnienia znów pojawiła się na mapie świata.

Teraz, w ostatnie lata znów pojawiło się zagrożenie ze strony dawnego zaborcy, który niesie krew i rozpacz wszystkim państwom ościennym.

W Ukrainie przez 5 lat trwa wojna, wdowy i sieroty poległych żołnierzy zostały osamotnione. Wszyscy obywatele wspierają wojsko na różne sposoby.

Abchazja, Osetia, Czeczenia, Przydniestrze, Karabach też mają gorzkie doświadczenie działań wojennych ze strony Rosji.

Koncepcja Międzymorza jest bardzo aktualna dzisiaj.

Józef Piłsudski podczas zesłania na Syberię, jako człowiek nieprzeciętny, przeanalizował mentalność rosyjską i doszedł do wniosku: trzeba utworzyć konfederację wielonarodową „od morza do morza”, żeby wspólnie bronić się od mocarstw drapieżnych.

Książę Adam Czartoryski, prezes Rządu Narodowego podczas Powstania Listopadowego 1830 r., miał ideę sojuszu Bałtycko-Czarnomorskiego.

Generał Władysław Sikorski, prezes Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (w Londynie) sformułował Koncepcję Unii Środkowoeuropejskiej pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym, Adriatyckim i Egejskim.

Jerzy Giedroyc poświęcał się idei wzmocnienia przyjaźni między Polską a Ukrainą, powtarzał słowa J. Piłsudskiego: „Bez wolnej Ukrainy nie może być wolnej Polski”.

Nasz Papież – humanista i wielki polityk Jan Paweł II mówił, że Europa powinna być „Europą ducha”, a inaczej nie będzie dobrej przyszłości; mówił, że większe państwa powinny pomagać mniejszym rozwijać się.

Mieliśmy takich wspaniałych działaczy w historii Polski i Ukrainy. Trzeba wyciągać wnioski z ich koncepcji i realizować je. Trzeba w sposób bardziej rzetelny uczyć się historii.

Nadzieja SZUSZNICKA
(Nauczycielka języka polskiego przy „Domu Polskim”)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України