Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
ŚWIĘTO KAŻDEGO POLAKA!

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to ważne i piękne święto –każdego Polaka!

W tym roku w dniu 10 listopada odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości zorganizowane przez Związek Polaków w Borodziance, pod patronatem Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.                                        

W Borodziance w Pałacu Kultury zebrała się bratnia polska rodzina z całego rejonu Borodziańskiego. W przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Gromady Piaskówki, na czele z Przewodniczącym - Anatolem Rudniczenkiem i prezesem Stowarzyszenia Polaków w Piaskówce - Ireną Gorecką. Obecni byli też przedstawiciele władz miejscowych, jak i obwodowych. Uroczystości zaszczyciła swoją obecnością z-ca kierownika Obwodowego Wydziału ds. Spraw Mniejszości Narodowych i Religii - Ludmyła Tkaczuk.

Arsen MILEWSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України