Dziś: piątek,
21 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
UPAMIĘTNIAJĄC BOHATERÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ

Wspólnota Polaków Białocerkiewszczyzny wraz ze Specjalistyczną Szkołą z pogłębioną nauką języków słowiańskich obchodziła 101. rocznicę Dnia Niepodległości Polski oraz Dzień Piśmiennictwa i Języka Ukraińskiego.

Na święto zawitali kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i radca WK Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski.

Upamiętniając bohaterów poległych za wolność i niepodległość Polski, Zespół Kreatywny Wspólnoty Polskiej i uczniowie szkoły przygotowali koncert.

Społeczność Polaków Białej Cerkwi wyraża wdzięczność kierownictwu Wydziałowi Konsularnemu RP w Kijowie za opiekę nad tutejszą mniejszością polską oraz podziękowania dyrektor szkoły Olenie Plłygań za udostępnienie  wspaniałej sali na uroczystość.

Anna KOŁBASKO, Oleg SAWICKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України