Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
MOŻEMY NA SIEBIE NAWZAJEM LICZYĆ

Do kijowskiej siedziby Związku Polaków na Ukrainie 14 grudnia na spotkanie z aktywem organizacji zawitali zacni goście: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska.

Na wstępie prezes ZPU Antoni Stefanowicz podziękował gościom za okazywane wsparcie i pokrótce przedstawił merytoryczne założenia i aktualne projekty w działalności organizacji, po czym zebrani podzielili się z gośćmi spostrzeżeniami.

„Są różne organizacje w różny sposób stworzone – akcentował Ambasador Bartosz Cichocki - chcemy być łącznikiem wszystkich organizacji zrzeszających Polaków Ukrainy, ale nie jesteśmy w stanie i nie mamy takiego celu zmuszać je do integracji. […] Zapewniam, że obecna niezadawalająca sytuacja Polaków na Ukrainie należy do tematów, które poruszamy zarówno w agendzie większych dwustronnych forów, jak i na bieżących spotkaniach z władzami Ukrainy.[…] Dzięki państwa aktywnemu zaangażowaniu polskość tutaj nie tylko trwa, ale rozwija się i to często w sprofilowanych, specjalistycznych formach, co bardzo nas cieszy. Znajdujemy w państwu partnerów, inspirujących nas do rożnych projektów. Możemy na siebie nawzajem liczyć”- konstatował Ambasador.

Dużo ciepłych słów uznania usłyszeliśmy od Ministra Adama Kwiatkowskiego, który m. in. zaznaczył:

„Zawsze jest tak, że przed świętami Bożego Narodzenia trafiamy do naszych rodaków, by podzielić się z nimi opłatkiem, by być razem, przekazać im pozdrowienia, upominki i wyrazy wdzięczności, bo Pan prezydent Andrzej Duda zawsze mówi, że to jest wprawdzie akcja pomocy, ale jest to też akcja wdzięczności za to, że tutaj przetrwali, że tę polskość podtrzymują. I to dotyczy Was wszystkich, a zatem serdecznie dziękuję za podejmowane przez Was inicjatywy, które staramy się różnymi kanałami wspierać. Przy każdym spotkaniu Prezydenta z władzami ukraińskimi nasze oczekiwania w kwestiach sytuacji mniejszości polskiej na Ukrainie są stawiane bez względu na to, jak niektóre z nich są trudne do przyjęcia przez stronę ukraińską, ale stawialiśmy je i będziemy stawiać i tego możecie państwo być pewni”.

Minister gratulując aktywności życzył pomyślności w realizacji zamierzonych projektów i przekazał na pamiątkę spotkania w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wizerunek godła Polski.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, przebywał na Ukrainie w związku z akcją wspierania Polaków na Wschodzie, realizowaną pod patronatem pary prezydenckiej. O jego spotkaniach w Kijowskim Okręgu Konsularnym przekażemy relację od naszych korespondentów.

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України