Dziś: poniedziałek,
26 lutego 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Konferencja
Задля вирішення проблеми чистої води


Учасників конференції привітав ректор КПІ академік Михайло Згуровський (фото Сергія Ревери)

Актуальними проблемами сьогодення є забезпечення населення якісною питною водою, очищення стічних вод і забруднених природних водних басейнів. Ці проблеми є складовими того, що загалом називається проблемою чистої води. Її гострота зростає з кожним роком у зв’язку з розвитком промисловості і транспорту, збі­льшенням чисельності населення світу та урбанізацією.

Розв’язання проблеми чистої води вимагає комплексного підходу, який включає не лише розробку нових технологій очищення різноманітних вод, але й формування нових принципів і підходів до побудови систем водопостачання і охорони водних об’єктів. Це можливо за умови поєднання зусиль фахівців з різних країн, які працюють не лише в науці і промисловості, але й в освітній галузі. На реалізацію цієї мети спрямовано проведення в нашому університеті міжнародних науково-практичних конференцій з проблеми чистої води. Їхня тематика охоплює основні напрями вирішення нагальних та перспективних проблем з водопо­стачання та водоочищення в національних і транснаціональних вимірах, раціонального використання водних ресурсів, створення міжнародного консорціуму за програмою "Горизонт 2020". Проведення цих конференцій започатковано у 2013 р. за ініціативою нашого КПІ та Представництва Польської академії наук у м. Києві.

14–15 листопада 2019 р. у нашому університеті пройшла VI Міжнародна науково-практична конференція "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти". Її організаторами виступили Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Державний університет "Люблінська політехніка, м. Люблін (Польща); Представництво Польської академії наук у м. Ки­єві; НАН України; кафедра ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика" при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК "Інститут прикладного системного аналізу"; Науковий парк "Київська політехніка"; Україн­сько-Польський центр при КПІ ім. Ігоря Сікорського; Товариство екологічної хімії та інженерії, м. Люблін (Республіка Польща); ТОВ "Те­хно­ло­гії природи".

Конференція зібрала більше ста учасників з усієї України, чотирьох польських університетів (Гдан­ської, Люблінської, Познанської політехнік, Університету управління і бізнесу в Гдині) і Киргизько-російського слов’янського університету ім. Бориса Миколайовича Єльцина (Киргизія).

Урочисте відкриття і пленарне засідання конференції під головуванням декана ХТФ професора Ігоря Астреліна відбулося 14 листопада в залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Учасників конференції привітали ректор нашого університету акад. НАН України Михайло Згуровський, академік-секретар Відділення хімії НАН України Микола Картель, директор Представництва Польської академії наук у м. Києві Генрік Собчук, старший інспектор Офісу під­тримки та впровадження реформ Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Пахольчук, президент Асоціації професійних екологів України Людмила Циганок. У коротких промовах вони не лише вітали учасників конференції, але й висловлювалися щодо проблем, яким вона присвячена. Зокрема, Михайло Згуровський звернув увагу на складність проблеми чистої води і зауважив, що її будуть вирішувати і наші нащадки. Микола Картель наголосив на винятковій складності такої, здавалося б, простої речовини, як вода, дослідженням якої в системі НАН України займається цілий інститут – Інститут колоїдної хімії і хімії во­ди ім. А.В. Думанського. Людмила Циганок закликала об’єднати зусилля заради ра­ціонального використання чистої води і належного очищення стіч­них вод.

Після перерви відбулася пленарна сесія конференції, на якій відомі фахівці обговорювали найболю­чіші теми. Проблеми водозабезпечення Донбасу розглянув у своїй доповіді професор Микола Гомеля, завідувач кафедри екології та технології рослинних по­лімерів ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про функціонування систем водопостачання та водовідведення Луганської області в сучасних умовах розповів Сергій Сурай, голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної ад­міністрації. Новим технологіям очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод від біогенних речовин була присвячена доповідь професора кафедри екобіотехнології та біо­енергетики ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського Лариси Саблій. Про моделювання процесів росту бактерій, що окиснюють амоній, і бактерій, що окиснюють нітрити в установках очищення стічних вод доповів доктор Якуб Древновський з кафедри сані­тарної інженерії факультету цивільної та екологічної інженерії Гданської політехніки. Про управління водними ресурсами в контексті безпеки існування та ді­яльності людини говорив про­фесор Універси­тету управління і бізнесу в Гдині Януш Томашев­ські. Інноваційні технології сана­ції тру­бопроводів презентувала Анастасія Кармаліта, представниця ТОВ "Орні-груп" (Україна).

15 листопада учасники конференції виступали з усними і стендовими доповідями, тематика яких охоплювала усі аспекти проблеми чистої води. Це знайшло відображення в назвах секцій конференції: "Технології очищення природних вод. Те­хнічні аспекти водопостачання", "Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання", "Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоно­сіїв. Біологічні та біохімічні аспекти".

"Такі конференції важливі не лише тим, що дають науковцям можливість обговорити свої ре­зультати з колегами і дізнатися про здобутки інших. На кожній з них зав’язуються нові контакти між фахівцями, що працюють над вирішенням схожих проблем. Оскільки в конференціях беруть участь не лише науковці, але й представники підприємств, такі заходи сприяють налагодженню співпраці між наукою і бізнесом. Після кожної конференції ми об­говорюємо її під­сумки, що створює передумови для розвитку співпра­ці, виконання спіль­­них проєктів, за­­к­ладає під­ґрунтя для про­ведення наступної конференції", – вважає декан ХТФ проф. Ігор Астрелін.

Збірник матеріалів цьогорічної і попередніх конференцій розміщено на сайті "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти" (http://wtwst.org.ua/).

Володимир Миколаєнко

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України