Dziś: wtorek,
16 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
XIII Zjazd Absolwentów
POGŁĘBIAĆ SWOJĄ WIEDZĘ W POLSCE

13 grudnia w Kijowie w salach „INVERIA flow space” rozpoczął swe obrady XIII Zjazd Absolwentów Polskich Programów Stypendialnych, któremu towarzyszyła Konferencja poświęcona polsko-ukraińskiej współpracy naukowej oraz prezentacja możliwości, dzięki którym ukraińscy naukowcy mogą pogłębiać swoją wiedzę w Polsce. Jest to cykliczna inicjatywa Ambasady RP na Ukrainie.

Obrady otworzyli: Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Jan Hofmokl i Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Henryk Sobczuk.

 Na wstępie, w części moderowanej przez kierownik referatu naukowo-oświatowego Ambasady RP w Kijowie Ewę Matuszek-Zagata, przedstawiono szeroki wachlarz Polskich Programów Stypendialnych.

Pro­gram „Gaude Po­lo­nia” przedstawiła Bogumiła Berdychowska, kie­row­nik Dzia­łu Stypendialnego, Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda - dyrektor Urszula Sobiecka. O działalności Fundacji „Liderzy Przemian” mówiła prezes Zarządu Agata Wierzbowska-Miazga, zaś o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Aleksandra Długosz. Pawło Uszakow przedstawił – Studia Europy Wschodniej (Uniwersytet Warszawski), natomiast Patryk Kultys i Natalia Andriejewa dokonali prezentacji polskich projektów pomocowych.

Następnie, podczas dwóch dni konferencji, absolwenci mieli okazję wysłuchać wystąpień poświęconych m. in. takim podstawowym tematom jak: „Pomoc psychologiczna”, „Polacy w życiu kulturalno-oświatowym Ukrainy”, „Rozwój edukacji wyższej” i „Prezentacja polsko-ukraińskich projektów archeologicznych”.

Każdy zjazd absolwentów, to przede wszystkim spotkanie przyjaciół z czasów stypendium, a obecnie naukowców i praktyków działających w różnych dziedzinach, stojących przed podobnymi wyzwaniami w swoich krajach. Zjazdy, służą podtrzymywaniu więzi ich uczestników z Polską oraz między sobą, a także nawiązywaniu nowych kontaktów. Są również okazją do pogłębienia wiedzy o Polsce, Unii Europejskiej oraz do dyskusji na temat możliwych kierunków przemian w krajach regionu. Podobnie jak w poprzednich latach, obecna konferencja miała bogaty i ciekawy program. W przygotowanie konferencji byli aktywnie zaangażowani sami absolwenci, którzy poprowadzili warsztaty i panele tematyczne.

Wieczorem uczestnicy Konferencji zaproszeni zostali do Ambasady RP w Kijowie na przyjęcie, które otworzył Marcin Przydacz podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej i azjatyckiej.  Zebranych gości przywitała również deputowana Rady Najwyższej z ramienia partii „Sługa narodu" Irina Wereszczuk, m.in. absolwentka   stypendium L. Kirklanda.

Informacja własna (KOS)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України