Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
Spotkanie literackie w KNUE
Doskonalimy umiejętności czytania

W gościnnych progach Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im W. Hetmana, studenci którego tradycyjnie aktywnie uczestniczą w życiu literackim, artystycznym i duchownym społeczności polskiej w Kijowie14 grudnia odbyło się „Spotkanie literackie” poświęcone twórczości noblistki Olgi Tokarczuk.

Impreza organizowana została przez Polską Młodzieżową Asocjację „Młodzi i Kreatywni”, przy współpracy z Polską Szkołą Sobotnią przy ZPU i Katedrą Biznes-Lingwistyki Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana, w ramach „V FORUM Młodych Polaków na Ukrainie” przy wsparciu Senatu RP.

Spotkanie rozpoczęła autor idei Anna Morgaczowa - nauczycielka Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZPU, przedstawiając nagranie fragmentu wykładu noblistki, po którym to pisarka odebrała dyplom i medal z rąk króla Szwecji Karola Gustawa. W wystąpieniu tym warto przytoczyć jej myśli, dotyczące warsztatu twórczego współczesnych pisarzy:

– Chyba jeszcze nigdy w historii człowieka tak wielu ludzi nie zajmowało się pisaniem i opowiadaniem. Wystarczy spojrzeć na pierwsze z brzegu statystyki. Kiedy odwiedzam targi książki, widzę jak wiele wydawanych książek dotyczy właśnie tego – autorskiego „ja”. Instynkt ekspresji – może równie silny, jak inne instynkty, które projektują nasze życie – najpełniej objawia się w sztuce. Chcemy być zauważeni, chcemy poczuć się wyjątkowi […]. Paradoksalnie jednak wygląda to na chór złożony z samych solistów – głosy nakładają się na siebie, rywalizują o uwagę, poruszają po podobnych traktach, ostatecznie wzajemnie się zagłuszając. Mimo to jednak doświadczenie czytelnicze zaskakująco często jest niekompletne i rozczarowujące, bo okazuje się, że ekspresja autorskiego „ja” nie daje gwarancji uniwersalności […]. Ogólne skomercjalizowanie rynku literackiego doprowadziło do podziału na branże – odtąd odbywają się targi i festiwale literatury takiej czy siakiej, zupełnie osobno, tworząc klientelę czytelników, którzy chętnie zatrzaskują się w kryminale, fantasy czy science-fiction. Coraz częściej gatunkowe dzieło przypomina foremkę do ciasta, która produkuje bardzo podobne rezultaty, ich przewidywalność uważana jest za cnotę, ich banalność za osiągnięcie”.

Po projekcji filmu przystąpiono do wykonania zasadniczego zamysłu spotkania – czytania opowiadania noblistki pt. „Transfugium”, w którym autorka stawia pytania o współistnieniu gatunku ludzkiego i przyrody, o istotę i jakość wzajemnych relacji, o naszej bezradności w rozpoznawaniu samych siebie.

Zgodnie z ustanowioną już tradycją do mikrofonu zaproszeni zostali niemal wszyscy uczestnicy spotkania, a byli to: studenci KNEU, uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej i chętni reprezentujący przeróżne organizacje zrzeszające kijowską społeczność polską. Nienaganne przeczytanie tekstów świadczy o dużym zainteresowaniu uczestniczących i znacznych ich  postępach w opanowaniu znajomości języka polskiego. Finałową atrakcją spotkania stała się loteria, w której nagrodami były książki i materiały informacyjne o Polsce.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України