Dziś: wtorek,
05 marca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2019
30 lat drogą pokoju i zgody międzynarodowej


Uczestnicy obchodów Jubileuszu

30 lat temu zaistniała na Ukrainie całkowicie nowa i wyjątkowo produktywna sytuacja w zakresie zabezpieczenia praw społeczności narodowych, która umożliwiła powstanie Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy. Dziś ta wysoce reprezentacyjna struktura społeczna Ukrainy to ponad 350 organizacji zrzeszających przedstawicieli 67 narodowości.

23 grudnia br. w pomieszczeniach komitetów Rady Najwyższej Ukrainy odbyło się uroczyste posiedzenie poświęcone 30. rocznicy ruchu wspólnot narodowych Ukrainy.

Otworzył posiedzenie przewodniczący RWNU Aszot Awanesjan słowami podziękowania dla wszystkich uczestników oraz współorganizatorów wydarzenia. A ze strony władz państwowych Ukrainy zebranych powitali: przewodniczący komitetu profilowego Rady Najwyższej Dmitrij Lubinec i przedstawiciel Ministerstwa Kultury Ukrainy szef Departamentu ds. Religii i Mniejszości Narodowych Andrij Jurasz. Szczere gratulacje zabrzmiały w imieniu Ministra Kultury, Młodzieży i Sportu Wołodymyra Borodianskiego, dzięki któremu kwestia instytucjonalizacji organu państwowego w dziedzinie polityki etnicznej przechodzi na wyższy (tak długo oczekiwany) poziom sprowadzający się do finałowych posunięć praktycznych.

Wystąpili również członkowie Prezydium RWNU: pierwszy z-ca Przewodniczącego - Emir Waliejew i wiceprezesi - Mykoła Korecki, Inesz Kdyrowa, Rizwan Babajew oraz liderzy wspólnot etnicznych.

W posiedzeniu uczestniczyli aktywnie szefowie i przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w opracowywanie i wdrażanie polityki etnicznej, świadomi znaczenia jakie odgrywa ruch narodowy, którzy w swoich treściwych wystąpieniach zaproponowali także konkretne sposoby fundamentalnej poprawy sytuacji w tym obszarze.


Jubileuszowe posiedzenie Rady
Wspólnot Narodowych Ukrainy otworzył jej przewodniczący Aszot Awanesjan

Symbolicznym faktem jest to, że w roku obchodów 30. rocznicy powstania ruchu etniczno-narodowego na Ukrainie Światowa Federacja Pokoju przyznała Aszotowi Awanesjanowi, Przewodniczącemu Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy, wysoką rangę Ambasadora Pokoju.

Wszystkich obecnych przywitał też prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, który podziękował kierownictwu Zarządu RWNU za owocną i długofalową współpracę.

Jednym z bezpośrednich organizatorów i sponsorów obchodów był Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (ZPPU) podtrzymujący dobre relacje z RWNU i mający już na swoim koncie dziesiątki wspólnie zorganizowanych projektów. Członek prezydium jubileuszowego posiedzenia prezes ZPPU Włodzimierz Szczepaniak przedstawił zebranym liczną liczebnie delegację aktywistów ruchu polskiego, reprezentujących różne regiony Ukrainy, a w swoim wystąpieniu poruszył dwie niezwykle istotne kwestie – potrzebę powstania Wszechukraińskiego Domu Wspólnot Narodowych oraz konieczność zagwarantowania właściwego, przedstawicielstwa przysługującego Wspólnotom Narodowym w strukturze i na forum Rady Najwyższej Ukrainy.  

W uroczystej atmosferze w imieniu RWNU wielu liderom krajowych towarzystw kulturalnych wręczono medale i dyplomy za wieloletni niebagatelny wkład do pozytywnego rozwoju stosunków międzynarodowych i promowanie kultur narodowych.

Po części roboczej posiedzenia jego uczestnicy mieli możliwość obejrzeć wspaniały koncert artystów wspólnot etnicznych Ukrainy złożony z występów grup artystycznych i solistów rożnych zespołów folklorystycznych. Biało-czerwone barwy polskie godnie zaprezentowała solistka zespołu „Polanie znad Dniepru” Karolina Milena Jermak.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України